Gå til sidens hovedinnhold

Avanse foretrekker Oslo Børs

Avanse Forvaltning er avventende i sin månedsrapport for mars, men holder fast på en anbefaling av Oslo Børs fremfor internasjonale aksjer, tross en dårlig februar for norske aksjer

Til tross for at aksjemarkedene begynner å bli lavt priset bidrar den anspente geopolitiske situasjonen til at usikkerheten er stor. Utfallet av en væpnet konflikt i Irak er vanskelig å predikere, og vi kan derfor ikke argumentere for annet enn en balansert portefølje mellom aksjer og renter, skriver Avanse i sin månedsrapport.- Det norske aksjemarkedet fremstår imidlertid etter fallet i februar som ennå mer attraktivt i forhold til utenlandske aksjer, men eventuelt ytterligere fall internasjonalt vil trolig også trekke Oslo Børs videre ned, heter det videre.Avanse opprettholder sin anbefaling om en overvekt av norske aksjer og en undervekt av internasjonale. Dette bidrog negativt i februar, da Oslo Børs utviklet seg svakere enn verden generelt.- Den siste tidens fall i det norske aksjemarkedet har bidratt til at et allerede relativt sett lavt priset norsk marked er blitt ennå billigere. Fallet understøtter en historisk trend hvor norske aksjer faller mer enn de utenlandske børsene i nedgangstider, heter det videre. - Dette til tross for at oljeprisene har steget gjennom februar til en pris på 33,5 US dollar per fat, noe som normalt ville påvirket den oljetunge Oslo Børs positivt.- Inntjeningsestimatene for selskapene nedjusteres stadig, men man kan se en tendens til at forholdet mellom nedjusteringer og oppjusteringer på estimatene er bedre selv om antall negative estimatendringer fortsatt er større enn antall positive endringer, skriver Avanse.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen