Gå til sidens hovedinnhold

Avanse gir opp aksjer

Avanse Forvaltning har de siste månedene anbefalt at investorer overvekter aksjer i sine porteføljer, men nå trekkes denne anbefalingen på grunn av usikkerhet rundt Irak og Saddam Hussein

De siste månedene har Avanse Forvaltning anbefalt sine kunder å overvekte aksjeandelen i sine porteføljer.Men nå har krigsfrykt, usikkerhet og børsfall gjort at Avanse har mistet motet, slik iMarkedet i går også skrev at DnB Investor har gjort (

DnB Investor resignerer

).Men mens DnB Investor gikk rett til undervekt, anbefaler Avanse en nøytral vekt av både aksjer, obligasjoner (rentepapirer med lang binding) og pengemarkedet (rentepapirer med kort binding).- Femårsavkastningen i aksjemarkedet ligger nå på et historisk lavmål, men det er likevel vanskelig å se et klart potensial for oppgang, skriver Avanse i sin månedsrapport for februar.- Usikkerheten i markedet vil legge en demper på stemningen frem til krigsfrykten blir redusert, sannsynligvis i form av en væpnet konflikt. Hvordan markedet vil reagere på en eventuell krig er imidlertid vanskelig å si, skriver Avanse.Avanse velger å overvekte norske aksjer, men kompenserer med å undervekte internasjonale.- Oljeprisen vil trolig holde seg høy i tiden som kommer. En høy oljepris skulle tilsi at den oljetunge Oslo Børs vil holde seg bra relativt til andre børser. I tillegg prises Oslo Børs på et lavere nivå enn blant annet det amerikanske aksjemarkedet, skriver forvaltningsselskapet.Nøytralvektingen av alle klassene, innebærer også at Avanse vekter opp obligasjoner fra forrige gang, mens pengemarkedet ventes ned. Pengemarkedet har til nå gitt god avkastning på det høye flytende rentenivået i Norge, men Avanse tror nå dette er på vei nedover.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?