Gå til sidens hovedinnhold

Avanse venter på januar-opptur

Avanse Forvaltning anbefaler overvekt av aksjer, og håper på "januar-effekten" som ofte gir oppgang før og etter nyttårsrakettene. Men USAs handelsunderskudd og dollarfallet skremmer

Avanse Forvaltning anbefaler fortsatt en moderat overvekt av aksjer i porteføljen. Det fremgår av forvaltningsselskapets månedsrapport for desember.- Med en kursoppgang på mer enn 40 prosent hittil i år ligger Oslo Børs høyt oppe på listen over verdens "beste børser". Med oppløftende økonomiske nøkkeltall, en fortsatt lav rente og den


såkalte "januar-effekten" i vente kan det være duket for en fortsatt kursoppgang på aksjebørsene, skriver Avanse.- Januareffekten henspeiler til utviklingen i aksjekursene rundt årsskiftet. Historisk sett har kursene en tendens til å stige i forkant av årsskiftet og fortsette oppgangen litt ut på nyåret. Effekten har vist seg å være sterkest i år hvor aksjemarkedene har steget mye det siste året, slik som i år, heter det.- Det er imidlertid noen forhold som kan bremse en eventuell videre oppgang i aksjemarkedet. De store svingningene i dollarkursen skaper uro, og et ytterligere fall kan hindre økonomisk oppgang i Europa og Asia. De store ubalansene i den amerikanske økonomien - særlig det store handelsunderskuddet - be


kymrer også. Som nasjon bruker USA 5 prosent mer enn det landet selv produserer, påpeker Avanse.Alt i alt velger Avanse uansett å anbefale en moderat overvekt av internasjonale aksjer og en nøytralvekting av norske aksjer.- Som i november velger vi å overvekte globale aksjer. Vi velger fortsatt å nøytralvekte norske og nordiske aksjer. Selv om amerikanske aksjer kan begynne å se noe dyre ut – sett i forhold til de bokførte verdiene i børsselskapene - tror vi de positive signalene fra økonomien vil gi fortsatt kursoppgang, heter det.- Det norske og nordiske aksjemarkedene er følsomme for kursutviklingen på amerikanske dollar, og ytterligere kursfall på dollar vil kunne påvirke disse markedene negativt, heter det.Obligasjoner gis en nøytral vekting, mens pengemarkedet, altså flytende rente, undervektes.- I rentemarkedet opprettholder vi undervekten i pengemarkedet med bakgrunn i det lave rentenivået i Norge. Vi opprettholder nøytralvekten i obligasjonsmarkedet. Obligasjonsrentene er relativt høye i forhold til pengemarkedsrentene, og dette er årsaken til at vi velger en høyere vekting i obligasjoner enn i pengemarkedet, heter det.

Reklame

Slik får du kajakk til en tidel av vanlig pris

Kommentarer til denne saken