Gå til sidens hovedinnhold

Avgjørende dager for renten

Er du redd for dyrere rente? Da bør du følge med neste uke. NA24 forteller deg hvorfor.

Onsdag ble renten satt opp med 0,25 prosentpoeng til 3,75 prosent fra Norges Bank. Men ekspertene er nærmest samstemte på at rentene kan fortsette å stige.Allerede fredag ble det klart at Norges største bank, DnB NOR, justerer opp rentenivået sitt. Men det kan komme nye renteoppganger allerede i mars. Men det kommer an på hvilke tall for den norske økonomien som kommer.Makroanalytiker Shakeb Syed fra Handelsbanken forteller til NA24 at neste uke vil det komme flere viktig tall som vil hinte om ny renteoppgang.Signaler fra sentralbanken

Argumentene for å heve renten er stadig flere, trekker Syed frem, og tyngre enn tidligere. Dette ble også tydelig på pressekonferansen til visesentralbanksjef Jarle Bergo onsdag.- De kjørte på hele rekken av signaler i økonomien: Kredittvekst, lønnsvekst, vekst i brutto nasjonalprodukt og økt prisvekst. Det var et helt batteri med argumenter. Disse argumentene har vært på plass tidligere, men nå begynner det å bli mer entydig, sier Syed som peker på at dilemmaet til Norges Bank er mer svekket enn før.Den lave inflasjonen, prisveksten, har hindret Norges Bank fra en mer aggressiv rentesetting. Men Syed mener at det er tegn til at den innenlandske prisveksten, som kommer fra prisøkning på varer og tjenester produsert i Norge, begynner å stige.Viktige og avgjørende tall

Neste uke kommer det en rekke tall fra den norske økonomien.Mandag kommer konjunkturbarometer, mens detaljhandelstallene kommer tirsdag. Detaljhandelestallene er en viktig pekepinne på hvor mye vi forbrukere bruker av penger og hvor mye vi forbruker. For er det slik at vi bruker mindre penger på grunn av renteoppgangen?Onsdag kommer det også tall for kredittveksten, som angir hvor mye mer husholdninger og selskap har tatt opp i lån. Det forventes her at de kan falle noe tilbake, men at de vil holde seg på svært høye nivåer. Lite tyder på at forbrukere vil vegre seg nevneverdig for å ta opp lån til for eksempel eiendom eller forbruk selv om renten har steget.Torsdag kommer viktige arbeidsmarkedstall fra NAV. Handelsbanken anslår at antall ledige i arbeidsmarkedet vil falle til 61.500 personer i januar fra 63.028 personer i desember. Stadig flere er i arbeid, noe som også legger press på lønningene.Fredag kan tall fra Statistisk sentralbyrå fortelle oss om hvor mye lønningene steg for ansatte innenfor bygg- og anlegg. Dette er en sektor med stort press og økende oppdragsmengde. Men på den andre siden har lønningene vært holdt i sjakk ved stor grad av arbeidsinnvandring.Dersom ekspertene, som forventer at tallene vil være sterke, får rett i sine estimater så sender dette viktige signaler til Norges Bank før neste rentemøte. Signalet er enkelt: Det er fantastiske tider i norsk økonomi.Men det kommer flere tall uken etter.Lønnsvekst viktig

Særlig trekker Syed frem Teknisk Beregningsutvalg sine tall om lønnsveksten, samt statistikk over brutto nasjonalprodukt for fjerde kvartal. Men aller mest avgjørende vil inflasjonstallene for januar og februar.Dette batteriet med viktige og avgjørende tall kommer før neste rentemøte i mars, da renten igjen kan bli satt opp.Hvorfor høyere rente?

Men hvorfor skal renten stige? NA24 har spurt sjeføkonom Øystein Dørum i DnB NOR Markets.- Renten er jo det styringsvektøye vi har for å stabilisere økonomien. Lav rente gjør det billigere å låne. Da vil det investeres mer. Og når bedrifter bygger nye fabrikker og husholdningene bygger hytter og hus vil det gjøre at flere får jobb. Arbeidsledigheten faller og kampen om arbeidskraften tiltar. Og da stiger lønningene, sier Dørum til NA24.Hva skjer da? Jo, kostnadene til bedriftene øker og bedriftene vil sette opp prisene på sine produkter, forklarer Dørum.Blir økonomien for varm, og lønningene, låneopptaket og forbruket stiger for mye, kan det hele komme ut av kontroll. Norges Bank, med sentralbanksjef Svein Gjedrem i spissen, skal sørge for at stabiliteten opprettholdes.Det spesielle i dagens situasjon er at veksten i den norske økonomien er tiltakene, men samtidig er inflasjonen lav – noe som også har satt sitt preg på rentesettingen.

Reklame

Nå: Vi selger ut Pondus-bøkene på lager fordi vi skal flytte

Kommentarer til denne saken