Gå til sidens hovedinnhold

Avispapirprodusenter kuttes til "junk"

Kredittratingbyrået Standard & Poor's har senket geldsrating til de nordamerikanske avispapir- og treforedlingskonsernene Bowater og Abitibi til under "investment grade", populært kalt "junk"

Det går frem av en pressemelding fra S&P.Ratingbyrået kutter de to ledende avispapirprodusentenes rating fra BBB- til BB+, hvilket betyr at de mister sin "investment grade"-status. Det betyr høyere lånekostnader. Mange institusjoner kan bare investere i obligasjoner som har investment grade.Ifølge S&P reflekterer nedgraderingen at det ikke forventes at bransjen gjennom industrisyklusen vil klare å oppnå kredittforhold som forsvarer den tideligere ratingen.S&P opprettholder stabile utsikter for både amerikanske Bowater og canadiske Abitibi, begge blant de tre største produsentene av avispapir i Nord-Amerika.- Selv om avispapiretterspørselen og prisingen er gradvis forbedret fra pressede nivåer, har markedsnedturen vært dypere og lengre enn forventet, og utsiktene for en opptur til robuste forhold i år er svake, skriver S&Ps kredittanalytiker Pamela Rice i meldingen.Det påpekes at de høye gjeldsnivåene i selskapene ikke kan forventes å falle snarlig, samtidig som giringen har vist seg for høy sett i lys etterspørsels- og prisvolatiliteten selskapene har opplevd.

Reklame

Her får du tak i valpekalenderen 2021