Det mener André Fimreite, advokat og leder for juridisk avdeling i Norges Automobilforbund.

Bakgrunnen er en stor test gjennomført av sertifiseringsinstituttet TÜV Süd for bladet Auto Bild. Testen viser at 19 av 20 biler har mindre bagasjerom enn det fabrikken hevder i sine brosjyrer.

Det groveste avviket er ifølge Auto Bild på 39 prosent. I liter er det største avviket på 234 liter – eller omtrent like mye som det oppgitte volumet i et gjennomsnittlig bagasjerom i en småbil.

Sjekk avvikene her.

Parallell
Norges Automobilforbund (NAF) gikk i 2006 til sak mot Nissan på vegne av et medlem.

Bakgrunnen var at NAF mente å ha funn som bekreftet at en versjon av Nissan X-Trail (2,0 bensin med automatgir) ikke hadde like høy effekt som oppgitt fra Nissan.

I tingretten fikk NAF fullt medhold. Nissan har anket saken, og ankesaken er ennå ikke kommet opp for lagmannsretten. Det finnes med andre ord ingen rettskraftig dom i saken.

Fimreite ser visse paralleller mellom de to sakene.

- Det som er helt klart, er at dette er villedende. Dette er data som produsenten oppgir, og det er det første grunnlaget for en forbruker når bil skal kjøpes. Et avvik på 39 prosent, som det her er snakk om i det verste tilfellet, hører ingen steder hjemme.

Dette avviket er det Smart Fortwo som har gjort seg skyldig i, ifølge Auto Bild.

Egne meninger om oppgitte og faktiske tall? Bruk kommentarfeltet nederst i saken.

Fimreite mener at de store avvikene er i strid med markedsføringsloven, ettersom det her er snakk om opplysninger som gis til forbrukerne.

- Hvis bagasjevolumet er av stor betydning, vil jeg ikke utelukke at dette kan gi grunnlag for reklamasjon, sier han.

Samtidig presiserer Fimreite at kjøperen har en undersøkelsesplikt, og at en må akseptere noe avvik.

- Men 39 prosent er helt hinsides, slår han fast.

Fimreite anbefaler samtidig bilkjøperne å ha øynene med seg og sjekke at en får plass til det en faktisk har tenkt å ha med. Han peker på at literangivelse her kan bety mindre enn forskjellene ulike biler imellom når det gjelder faktisk lasteplass:

Mens noen biler har langt, men lavt bagasjerom, har andre et kort, men høyt rom – samtidig som volumet er noenlunde likt.

- Spekulerer ikke
Audi og VW har flere modeller som har stort avvik mellom oppgitt lastevolum og de tallene TÜV Süd og Auto Bild har kommet fram til.

Verst ut kommer den store SUV-en Audi Q7, som i testmålingene har 234 liter lavere volum enn oppgitt fra fabrikken. Også VW Touran og Passat har store avvik.

- Jeg kjenner ikke til tallene i undersøkelsen og kan ikke kommentere dem nå. Dette er internasjonale standarder, og de må fabrikkene gå gode for. Jeg kan umulig tenke meg at fabrikken spekulerer i disse tallene. Her må det dreie seg om ulike målemetoder, sier Hegna.

TÜV Süd og Autobild oppgir at de har brukt normene fra bilindustrien (VDA) i undersøkelsen.

Mer om bil og trafikk finner du i Bilmagasinet.