Baneheia-dømte Jan Helge Andersen er siktet for drap i den nye etterforskningen i saken. Nettavisen får opplyst fra flere kilder at det er gjennomført tre ransakinger hos ham i 2022.

26. januar og 7. mars utførte politiet hemmelige ransakinger hos ham. Etter det Nettavisen får opplyst tok altså politibetjenter seg inn i hjemmet til Andersen uten at han fikk vite om det.

20. juni, samme dag som han var i avhør på Politihuset på Grønland i Oslo, tok politiet seg inn på nytt. Men samme dag fikk Andersen vite om denne ransakingen fordi en låsesmed som politiet hadde engasjert hadde skiftet lås på boligen hans.

BAKGRUNN: Jan Helge Andersen er siktet på nytt i Baneheia-saken

– Automatisk konsekvens

Under dette avhøret fikk Andersen ikke vite noe om hva de hadde funnet under ransakingene. Nettavisen får også opplyst at politiet har undersøkt en PC han eier.

Statsadvokatene Johan Øverberg og Andreas Schei skrev følgende i en mail til Nettavisen mandag:

«Det at Jan Helge Andersen har status som siktet, er en automatisk konsekvens av at det er gjennomført en begrenset ransaking hos ham, som ledd i etterforskningen av sakskomplekset. Statusen som siktet innebærer at han har noen særlige rettigheter i saken.

Saken er fremdeles under etterforskning. Formålet er å belyse saken best mulig. En etterforskning opp mot Jan Helge Andersen vil naturlig nok også kunne være relevant for Viggo Kristiansens stilling. Ransakingen innebærer altså ikke at politiet eller påtalemyndigheten har tatt stilling til skyldspørsmålet og den videre påtalebehandlingen av saken.»

Etter avhøret 20. juni ble det foretatt et nytt avhør av Andersen, denne gangen i Sandvika utenfor Oslo. Her ble han for første gang forelagt hvilke funn politiet har gjort, ifølge Nettavisens opplysninger.

Besvarte spørsmål om ransaking

Andersens forsvarer, Svein Holden, er ordknapp om ransakingene.

– I det siste avhøret av Andersen 27. juni ble vi gjort kjent med at politiet hadde foretatt ransaking hos ham, han besvarte de spørsmålene politiet stilte på bakgrunn av ransakingen, sier Holden til Nettavisen.

Viggo Kristiansen forsvares av Arvid Sjødin som sier til Nettavisen at han ikke vil uttale seg noe om den nye etterforskningen før den er ferdig.

Ved tre anledninger har Oslo tingrett vurdert politiets begjæringer om å ransake. Etter det Nettavisen har fått opplyst har politiet trukket frem at det er en høy terskel for å gjennomføre ransakinger i saker hvor den siktede er frikjent. Nettavisen får opplyst at det er drapet på Lena Sløgedal Paulsen han nå er siktet for.

Fikk lovens strengeste straff

I mai 2000 ble Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen funnet drept i Baneheia. I tillegg ble de voldtatt.

I 2002 ble Viggo Kristiansen dømt til det som den gangen var lovens strengeste straff, 21 års forvaring, for mens Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel i Agder lagmannsrett for drap og voldtekter.

Kristiansen ble pekt ut som hovedmannen bak ugjerningene, mens Andersen, som trakk Kristiansen inn i saken, tilstod og ble dømt for drap og overgrep mot Stine Sofie Sørstrønen og for medvirkning til overgrep mot Lena Sløgedal Paulsen (10), men han ble frifunnet på drapet av Sløgedal Paulsen.

Kristiansen ble dømt for drap og voldtekt av begge jentene uten at det var tekniske bevis mot ham som ville holdt i dag. Men påtalemyndigheten tiltalte ham og retten dømte ham i hovedsak basert på Andersens forklaring.