Tirsdag omtalte Nettavisen nyheten om at Jan Helge Andersen ble utsatt for til sammen tre ransakinger 26. januar og 7. mars, i tillegg til at det ble utført en ny ransaking om ham 20. juni.

I det siste tilfellet fikk han vite om ransakingen samme dag fordi politiet hadde hyret en låsesmed som hadde skiftet lås på boligen hans.

Nettavisen omtalte også at Andersen er siktet for drap av Lena Sløgedal Paulsen (10). Men dette betyr ikke nødvendigvis at politiet har en styrket mistanke om at han har begått drapet, men han ble siktet fordi dette skjer automatisk når politiet bruker tvangsmidler, for eksempel som ransaking.

Les også: Politiet gjennomførte tre ransakinger hos drapssiktede Jan Helge Andersen

Tok kopi av PC-en

På én av PC-en politiet har undersøkt er det funnet overgrepsmateriale, opplyser kilder til Nettavisen. Verken politiet eller statsadvokat Andreas Schei vil si noe om dette.

– Det har jeg ingen kommentar til, sa Schei til Nettavisen tirsdag kveld.

TV 2 har også omtalt overgrepsfunnene onsdag.

Les også: Jan Helge Andersen i avhør: NRK-journalist oppfordret til å ta kontakt med advokat for å gå etter forfatter og Viggo Kristiansens forsvarer

Det var da politiet gjorde den andre ransakingen 7. mars at de speilkopierte én av PC-ene til Andersen, noe som betyr at de kopierer alt innhold på den. Dette var samme dag som Andersen satt i avhør fra klokken 08.16 om morgenen til klokken 17.45 om kvelden.

Etter det Nettavisen får opplyst skal det være funn av filer som viser seksualisering av barn. En utfordring for politiet har vært å konstatere om overgrepsmaterialet er straffbart. Enkelt forklart er dette fordi politiet ikke har funnet en vesentlig mengde bilder som er lastet ned og lagret.

Politiet hadde også forventet å finne mer materiale gitt Andersens historikk.

Les også: Arvid Sjødin reagerer på forklaring om NRK-journalist i Baneheia-avhør

Nettavisen får opplyst at det er snakk om funn av lagring som nettleseren automatisk gjør når en person er inne på en nettside. Ved bare å scrolle på en side kan slik data lagres i nettleseren.

Jan Helge Andersen ønsker ikke å kommentere opplysningene om overgrepsbilder til Nettavisen og henviser til sin forsvarer, stjerneadvokaten Svein Holden, for uttalelser.

– Politiet har under ransakingene sikret et svært stort antall bilder og videofiler.I beslaget befinner det seg et meget begrenset antall bilder som seksualiserer barn, sier forsvareren til Nettavisen.

– Andersen fastholder at han ikke har lastet bildene ned, og basert på hans forklaring og informasjon fra etterforskningsmaterialet er jeg for min del svært usikker på om dette overhodet rammes av straffeloven.

Tirsdag uttalte han følgende til Nettavisen om ransakingen:

– I det siste avhøret av Andersen 27. juni ble vi gjort kjent med at politiet hadde foretatt ransaking hos ham, han besvarte de spørsmålene politiet stilte på bakgrunn av ransakingen.

Les også: Opplysninger til Nettavisen: Nytt DNA-funn fra Jan Helge Andersen

Årsaken til at noen av etterforskerne ønsket å undersøke Andersens PC i hemmelighet var at de mistenkte at det kunne være overgrepsmateriale på den. Nettavisen får opplyst at det var usikkerhet blant noen i politiet om de faktisk skulle utføre ransakingen.

Nettavisen får også opplyst at politiet ønsket å undersøke hvem han hadde kontakt med på nettet.

Fikk lovens strengeste straff

I mai 2000 ble Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen funnet drept i Baneheia. I tillegg ble de voldtatt.

I 2002 ble Viggo Kristiansen dømt til det som den gangen var lovens strengeste straff, 21 års forvaring, for mens Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel i Agder lagmannsrett for drap og voldtekter.

Les også: Viggo Kristiansen løslates - Baneheia-pårørende har bedt om voldsalarm

Kristiansen ble pekt ut som hovedmannen bak ugjerningene, mens Andersen, som trakk Kristiansen inn i saken, tilstod og ble dømt for drap og overgrep mot Stine Sofie Sørstrønen og for medvirkning til overgrep mot Lena Sløgedal Paulsen (10), men han ble frifunnet på drapet av Sløgedal Paulsen.

Kristiansen ble dømt for drap og voldtekt av begge jentene uten at det var tekniske bevis mot ham som ville holdt i dag. Men påtalemyndigheten tiltalte ham og retten dømte ham i hovedsak basert på Andersens forklaring.