Gå til sidens hovedinnhold

- Vi blir mobbet av av regjeringen

- Sigbjørn, Kristin og Jens har gjort livet for fattige utenlandpensjonister til et mareritt, ifølge interesseorganisasjon.

BANGKOK/OSLO (Nettavisen NA24): Minstepensjonister som av økonomiske og helsemessige årsaker har flyttet til varmere land med lavere kostnadsnivå tvinges til å flytte tilbake til Norge, sier leder av Emigrant 1 Jan Mehus til Nettavisen NA24.

Pensjonister i Thailand, Kypros og i Tyskland raser over behandlingen de får av regjeringen.

- For snart fire års siden innførte daværende finansminister Kristin Halvorsen kildeskatt på pensjoner for nordmenn som flytter ut av Norge. En urettferdig ekstraskatt på 15 prosent av brutto pensjon som først og fremst rammer de fattigste minstepensjonistene, som dersom de hadde bodd i Norge, ville sluppet å betale skatt. Konsekvensene av kildeskatten har vært svært alvorlig for mange i denne gruppen, sier Mehus.

- Ren trakkasering
- I løpet av de to siste årene kan jeg dra frem eksempler på pensjonister som ikke har hatt økonomi til å få nødvendig legehjelp, som har tatt livet sitt eller som motvillig har måttet flytte tilbake til Norge på grunn av kildeskatten og en behandling fra norske skattemyndigheter mange opplever som ren trakassering. For mange har livet blitt et mareritt, sier Mehus.

Høsten 2009 uttalte Kristin Halvorsen fra Stortingets talerstol at kildeskatten ikke ville gjelde i flere land Norge hadde skatteavtale med - blant annet Thailand. Få måneder etter Halvorsens garanti startet finansdepartementet og skattemyndighetene innkreving av kildeskatt av norske pensjonister i Thailand.

- Norskpakistanske pensjonister i Pakistan slipper, kan det ha sammeheng med at Halvorsendro på valgkampturne i Pakistan foran stortingsvalget i 2009, spør Mehus.

En rekke negative konsekvenser
Kildeskatten er likevel bare ett av problemene.

- Da Kristin Halvorsen innførte kildeskatten advarte både FrP og Høyre at den var for dårlig utredet. At de hadde rett ser vi nå i fullt monn, sier Mehus og drar frem følgende hovedpunkter:

- Ikke likebehandling av pensjonister i utlandet, noe som bryter med likhetsprinsippet i norsk skattelovgivning

- Urimelige dokumentasjonskrav for å unngå dobbeltbeskatning som eldre/svake pensjonister i utlandet ikke har mulighet til å etterleve. Dette resulterer for mange i dobbeltbeskatning - både kildeskatt og skatt til oppholdslandet

- Null eller liten forståelse fra saksbehandlere i skatteetaten i ulike enkeltsaker - de føler seg overkjørt og mobbet

- Flere syke/svake pensjonister i Thailand har tatt livet sitt eller er døde som følgende av anstrengt økonomi etter kildeskatten kom (de har ikke hatt råd til nødvendig legebehandling til seg selv eller familien)

- Ulike tolkninger og ulik behandling av skattesaker for utenlandspensjonister i landets fem skatteregioner

Tolker skatteavtaler som de vil
- Formålet med en skatteavtale mellom to land er å hindre dobbeltbeskatning og et sentralt punkt skatteavtaler er at personer kun skal skatte til bostedslandet. Dette prinsippet gir den norske regjeringen og norske skattemyndigheter blaffen i gjennom måten de vrir og vender tolkningen av skatteavtalene og trumfer gjennom norsk internrett - som blant annet sier at alle nordmenn må skatte til Norge i minimum tre år etter at de har flyttet fra Norge, sier Mehus.

Anbefaler Frp
En annen interesseorganisasjon for norske pensjonister i Thailand, Khon Norway, gikk i august ut i Thailands Tidende med en oppfordring til alle utenlandspensjonister å stemme Frp ved årets stortingsvalg.

Årsaken er at Siv Jensens parti er det eneste partiet som har programfestet å fjerne kildeskatten og å utrede hele systemet på nytt.

Da Thailands Tidende møtte statsminister Jens Stoltenberg og Frp-leder Siv Jensen i Oslo for noen uker siden var det kun Siv Jensen som ville snakke om situasjonen for norske pensjonister i utlandet.

- Vi stemte imot kildeskatten og har forsøkt å få den reversert. Vi har ikke lykkes så langt, men det kan vi gjøre noe med hvis vi kommer i regjering etter valget, sa Jensen til Thailands Tidende.

Hun mener det er viktig å ikke gjøre seg til overdommer over norske pensjonister som bosetter seg utenlands.

- Jeg tror at utenlandsboende nordmenn er en sammensatt gruppe. Det er mange grunner til at folk har valgt å bosette seg i utlandet, som helsemessige årsaker eller at man heller ønsker å tilbringe pensjonstilværelsen ute. Jeg har ikke tenkt å gjøre meg til overdommer over de valgene. Det som er viktig for Frp er å sikre folks rettigheter enten de vil tilbringe alderdommen ute eller hjemme. Uansett må vi sørge for å ivareta rettighetene deres på best måte, sier Jensen.

Avviser mobbing av utenlandspensjonister

Statssekretær Roger Schjerva (SV) i Finansdepartementet avviser kritikken.

- Kildeskatt er ikke er særnorsk fenomen, det er vanlig i Europa. Skattens hovedmål er å sikre større skattemessig likebehandling mellom pensjonister som bor i Norge med pensjonister som bor i utlandet. I tillegg bidrar kildeskatt til å unngå dobbelt ikke-beskatning, sier Schjerva til Nettavisen NA24.

Han har likevel forståelse for at norske pensjonister som opplever endring i reglene opplever det som besværlig. En spesiell gruppe er norske minstepensjonister, som slipper skatt i Norge, og plutselig får 15 prosent skatt fordi de flytter til Thailand.

- Norske minstepensjonister - som andre pensjonister - i Thailand slipper kildeskatt dersom de kan dokumentere at de har betalt skatt til Thailand. Dessuten for de som ville hatt skattefritak i Norge, minner jeg om at det er mulig å oppholde seg svært lenge i utlandet uten å bli regnet som emigrert fra Norge. De vil da forbli i det norske skattesystemet på vanlig måte.

- Ifølge Nettavisen NA24s kilder krever ikke Thailand skatt av utenlandske pensjonister?

- Det kan jeg avkrefte, men det hender det oppstår en misforståelse fordi Thailand ikke krever skatt av inntekter som ikke er tatt inn i landet. Men thailandske skatteregler sier klart at det er skatteplikt på pensjonsinntekter som bringes inn. Uansett så sikrer kildeskatten at vi unngår noe denne regjeringen liker svært dårlig - at noen helt unngår å betale skatt, sier Schjerva.

- Hva er årsaken til at norskpakistanske pensjonister som bor i Pakistan slipper kildeskatt til Norge?

- Det skyldes at etter skatteavtalen mellom Norge og Pakistan skal pensjonsinntekt bare skattelegges i pensjonistens bostedsstat. Dette er en gammel avtale som vi nå jobber for å reforhandle, sier Schjerva.

- Utenlandspensjonistene mener reglene og tolkningen av skatteavtalene er svært komplisert og dokumentasjonskravene fra norske skattemyndigheter bort i mot umulig å innfri.

- Mitt inntrykk er at dette nåværende regler og praksis holder på å gå seg til. Og når det gjelder Thailand er det få land vi har jobbet så mye med. Vi har hatt folk fra både departementet og skatteetaten som samarbeider med thailandske myndigheter for å få dokumentasjonsprosessen inn i gode praktiske rutiner. Der har vært informasjonsmøter over norske pensjonister og vi har svart og forklart på henvendelser både i brev og i media. Uansett må man huske på at dersom en norsk statsborger velger å bosette seg langvarig i et annet land så kan det by på administrative ulemper. Og jeg vet at det har vært truffet tiltak for å lempe på trekkplikten i overgangsfasen for pensjonister som har levert thailandsk selvangivelse, sier statssekretæren.

- Anbefaler dere med andre ord norske pensjonister om å aldri melde seg ut av det norske skattesystemet?

- Nei. Men dersom en vurderer og skattemessig bosette seg i et annet land, ligger det i sakens natur at en bør ta med i sin vurdering hva skatten blir og en viss administrativ ulempe i å måtte forholde seg til to lands myndigheter. Mange vil fortsatt være skattemessig tjent med å flytte ut, sier Schjerva.

Han legger også til:

- Personangrepene på finansministeren og statsministeren er helt urimelige, men vi får trekke av litt for at det er valgkamptider, sier Schjerva.

Reklame

Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin

Kommentarer til denne saken