Sentralbanksjefen har i dag sendt ut en pressemelding med budskapet: Billige banker er ikke bra for norske bankkunder.

Her er et utdrag av Gjedrems begrunnelse:

"Det er nå tegn på at bankene reduserer eller fjerner prisene på mange betalingstjenester. Det er ikke til det beste for bankkundene..." "...Det krever store investeringer å gjøre betalinger sikre og effektive. Svikt i inntektene kan redusere evnen og viljen til å investere i bedre infrastruktur. Uten kostnadsdekning må dessuten inntekter fra andre tjenester finansiere betalingstjenestene. Dette gir feil signal til kundene og kan føre til ineffektiv bruk av ressurser..."

Gjedrem tar feil
Bjørnar Eilertsen i Forbrukerradet har liten forståelse for sentralbanksjefens resonnement.


- Flere banker har bevist at det lar seg gjøre å tilby gebyrfrie nettbanker i kombinasjon med en høyst konkurransedyktig lånerente. I tillegg er det verdt å merke seg er at de også ofte tilbyr langt høyere innskuddsrente på brukskonto enn storbankene, sier Eilertsen til Nettavisen.

Han mener konkurransen i bankmarkedet fungerer bedre enn noensinne.

- At forbrukerne nå enkelt kan sammenlikne låne- og innskuddsrente fra flere banker, uten å måtte skaffe seg oversikt over alle gebyrene, er en kraftig forbedring sett fra et forbrukersynspunkt, sier han.

Skjønner lite
- Vi er et levende bevis på at Gjedrem tar feil, sier informasjonssjef i Skandiabanken Johnny Anderson til Nettavisen.

Han blåser av Gjedrems påstand om at lave gebyrer kan redusere bankens evne og vilje til å investere i bedre infrastruktur.

- Tvert i mot, det at våre kunder betaler lite eller ingenting for å bruke banken gir oss enda større insentiver til å lage moderne og effektive løsninger, sier Anderson.

Han skjønner heller ikke Gjedrems argument om at null gebyrer fører til uheldig kryssubsidiering.

- Uansett hvilken kostnadsstruktur en bank har vil det alltid være noen som betaler mer i forhold til andre. Hvis Gjedrems teori stemmer så skulle folk med penger i banken fått en rentesats etter nøyaktig hvor mange kroner de har på konto. Slik er det ikke i den virkelige verden, sier Anderson.

Han understreker i likhet med Eilertsen at det viktigste for bankkunden er å lett kunne skaffe seg oversikt over hva banken faktisk koster.

- Hele konseptet til Skandiabanken er lave gebyrer og enkelhet for kundene. Våre resultater viser at konseptet i høyeste grad er lønnsomt, sier han.

Interessant tilnærming
- Jeg må si Gjedrem har en interessant tilnærming, ler informasjonsdirektør i DnB NOR Aud-Helen Rasmussen.

DnB NOR har akkurat kuttet kraftig i gebyrene og blant annet gjort kundeprogrammene gratis. Les mer om dette i artikkelen: Er dette landets billigste bank?

DnB NOR har nå 200.000 mobilbankkunder og en stadig økende andel som bruker nettbank.

- Kundene våre bruker oss på en stadig mer effektiv måte. Det sparer vi penger på og det er naturlig at kunden får nyte godt av dette. Det hele er en vinn-vinn situasjon.

Gjedrem sier at det å gjøre banken billigere er å gjøre banken dyrere?

- Gjedrem tar feil. I DnB NOR kommer rentemarginene ikke til å øke som følge av fjerning av gebyrer, sier Rasmussen.

Hva mener du?

Skjønner du noe av sentralbanksjefens utsagn om at gebyrfrie banker er dårlig nytt for norske bankkunder? Si din mening i kommentarfeltet under:

Les også:
Her er landets billigste bank

SÅ enkelt er det å bytte bank

Her er banken med lavest lånerente

Les mer om Privatøkonomi.