- En kvart million nordmenn bør heller ordne opp i privaten, sier administrerende direktør Frode Ekeli i Bank2.

Ferske tall fra Bisnode viser at 250.495 nordmenn var registrert med betalingsanmerkning per 31. mai 2014 med en total skyldig gjeld på hele 48 milliarder kroner. I fjor på samme tidspunkt var antall tallet 248.646 og total skyldig gjeld på 40,3 milliarder kroner.

Ekeli mener at alle med betalingsanmerkning bør ta et oppgjør med realitetene i privatøkonomien før de planlegger sommerferien.

Det er ikke lurt å feriere for penger man ikke har.

- Vi har en klar oppfordring til de husholdninger dette gjelder, og det er å endre sine ferieplaner. Er man på minussiden etter at feriepengene er brukt til å betale regninger så bør man legge til rette for en lavkost ferie eller vurdere å jobbe et par av ferieukene for å komme på plussiden igjen, sier Ekeli.

Overforbruk gjør høsten tung

Overforbruker du i ferien kan høsten bli tøff. Når bunken av ubetalte regninger vokser, stiger også de skyldige beløpene fordi renter og gebyrer kommer i tillegg.

- Da kan dessverre spiralen være i gang med en økonomi på vei ut av kontroll. Folk med betalingsanmerkning får sin økonomiske handlefrihet ødelagt. Vår klare anbefaling er at det er bedre å endre ferieplanene eller kutte ut årets ferie dersom det kan gi et solid bidrag til å rette opp en utsatt økonomi. Det er en god investering å bruke feriepengene til å rette opp situasjonen, sier Ekeli.

Ferietid betyr økt forbruk og rutiner som avviker fra vår normale hverdag.

- Dette fører til at mange i løpet av kort tid mister oversikt over egen økonomi. Ofte skyldes dette overforbruk eller at store enkeltkrav som for eksempel restskatt forfaller til betaling, sier Ekeli og opplyser at banken ser en økning i antall lånesøkere i kjølvannet av sommerferien.

Feriepenger kan utløse overforbruk

- Har du begrenset likviditet, og ikke tilstrekkelig god kontroll, bør du umiddelbart sette opp en oversikt over dine faste kostnader for å avdekke hvor mye penger du faktisk har råd til å bruke i ferien. Har du i tillegg fått restskatt så forfaller denne til betaling med første forfall den 20. august. Da er det ganske klart at noen prioriteringer bør gjøres før ferien starter, fortsetter Ekeli som har følgende råd til dem det gjelder:

- Bruk en sommerkveld til å sette deg inn i din egen økonomi og still deg selv følgende spørsmål?

Hvor høye månedlige utgifter har du?

Vet du nøyaktig hvor mye det egentlig koster deg pr. måned å betjene boliglån, billån, lån på hytte eller båt?

Hvor store tilleggskostnader påløper i form av forsikringer, vedlikehold, mv?

Har du og din partner stabile og høye nok inntekter til å betjene de lånefinansierte investeringene dere har gjort?

Ser ikke regnestykket greit ut?

Har du for lave inntekter eller for høye utgifter?

- Lag en plan om hvordan du skal endre på dette forholdet. Da blir det lettere å få en god løsning av situasjonen, sier Ekeli og anbefaler at du bruker feriepengetilskuddet som en mulighet til å komme i pluss igjen økonomisk. Kutt eventuelt ut ferieplanene og reduser forbruket til et minimum gjennom sommeren. Dette kan være en ubehagelig jobb, men vil betale seg over tid, avslutter Ekeli.