I februar, etter at flere britiske banker hadde kollapset, bestilte den britiske statsministeren Gordon Brown en rapport som skulle adressere overdreven risikotaking i finanssektoren og feilgrep, som er gjort innen bankstyring. Formålet var å komme opp med løsninger på hvordan man kan redusere risikoen knyttet til bankenes virksomhet.

- Offentliggjør lønn
Nå er denne rapporten utført av finanskjempen Morgan Stanleys tidligere styreleder David Walker levert. Av flere anbefalinger er det en som stikker seg ut, og det er knyttet til finansfolkets lommebøker.

Blant annet slås det fast at britiske banker bør bli tvunget til å offentliggjøre antallet ansatte som tjener over en million pund, 9,3 millioner kroner etter dagens kurs, i året ifølge Associated Press. .

Walker tror at det er godt over 1.000 personer i Londons finansmiljø som har slike lønninger

Han hevder at det i løpet av finanskrisen har vært et smalt fokus på utbetalingene til bankenes styremedlemmer, men at bankens eiere vet lite om pengene som blir utbetalt til et stort antall ansatte.

Kulturen må endres
Rapporten anbefaler også at to tredeler av bonusene bør bli utsatt, og at minst halvparten av den variable avlønningen eller bonusene bør bli utbetalt i et langsiktig perspektiv.

Storbritannias finansminister Alistair Darling melder torsdag at myndighetene støtter Walkers forslag og at de umiddelbart vil begynne å jobbe med å få disse implementert.

- Bankenes kultur må endres. Davids forslag er en blåkopi for hvordan bankene må bli styrt i fremtiden, uttaler han, ifølge AP.