Gå til sidens hovedinnhold

Bankene har Røkke-pant over pipa

Den pantsikrede gjelden i Aker RGI-systemet ble nesten tredoblet i fjor, og overstiger bokførte verdier av pantet. Nordea og Svein Aasers DnB har økt sin pantesikring kraftig

Den pantesikrede gjelden i Aker RGI-systemet økte fra 2,5 milliarder kroner til 7,2 milliarder kroner i løpet av fjoråret, viser en gjennomgang Aftenposten har gjort.Økningen skjedde selv om total rentebærende gjeld, og medførte at ved utgangen av året var 80 prosent av all rentebærende gjeld pantesikret.Samtidig var pantesikringen høyere enn de bokførte verdiene av det som var pantsatt, en verdi som lå på 7 milliarder kroner, ifølge Aftenposten.Pantesikringen er et viktig kort i spillet som nå foregår mellom Røkkes kreditorer, et spill hvor Orkla, med sitt lån på 600 millioner kroner, ligger dårlig an. Det samme gjøre obligasjonsinvestorer som har lånt 800 millioner kroner til Aker RGI Holding.Ifølge avisen er det færre tegn til at Sparebanken NOR har pantesikret seg, enn man ser for banker som DnB og Nordea.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot