Gå til sidens hovedinnhold

Bankene øker mer enn Gjedrem

Bankenes utlånsrente øker mer enn styringsrenten.

Bankenes utlåns- og innskuddsrenter økte litt mer enn renten på bankenes innskudd i Norges Bank siste kvartal. Marginen mellom utlåns- og innskuddsrenten holdt seg om lag uendret, melder Statistisk sentralbyrå.

NA24 - din næringslivsavis

Bankene øker mest
Renten på utlån i bankene økte med 0,55 prosentpoeng til 5,25 prosent, mens innskuddsrenten økte med 0,53 prosentpoeng til 3,13 prosent ved utgangen av første kvartal 2007.

Renten på bankenes innskudd i Norges Bank, foliorenten, økte med 0,50 prosentpoeng, mens renten på lån i pengemarkedet, den såkalte NIBOR-renten, økte med 0,58 prosentpoeng i første kvartal 2007.

I første kvartal 2007 steg rentebinding for utlån til husholdninger med seks milliarder kroner i de statlige låneinstituttene. Utlån med rentebindingstid mer enn ett år, i hovedsak nytegning og fornying av avtaler, økte med 8,5 milliarder kroner.

3 av 10 binder renten
Denne veksten har bidratt til at andelen av de statlige låneinstituttenes utlån til husholdninger som har fastrente, nå ligger på 34 prosent. Utlån med lang rentebindingstid står for en økt andel av disse. Husbanken og Lånekassa er i denne sammenhengen de viktigste statlige låneinstituttene.

Av totale utlån til husholdningene i første kvartal 2007 var 8,6 prosent av utlånene med fast rente. Dette er en økning på 0,4 prosentpoeng fra forrige kvartal, men samtidig mer enn en halvering siden statistikken ble presentert første gang for første kvartal 2004.

I de siste månedene har flere banker begynt å tilby lån med rentebinding i mer enn 5 år. For husholdningene økte disse utlånene fra 6,7 til 9,7 milliarder kroner i siste halvår.

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka