Gå til sidens hovedinnhold

Bankkjempe får bryte loven

DnB NOR får eie dobbelt så mye av børsen som loven tilsier.

- Vi er glade for vedtaket fra Finansdepartementet, sier informasjonsdirektør Eivind Grønstad i DnB NOR til NA24.

NA24 - din næringslivsavis


En femtedel
Finansdepartementet har gitt DnB NOR tillatelse til å eie inntil 19,66 prosent av aksjene i Oslo Børs Holding og inntil 16,59 prosent av aksjene i VPS Holding ut neste år. Tillatelsene er gitt med hjemmel børsloven og verdipapirregisterloven, og er en forlengelse av dispensasjonen som gikk ut 2. juli i år.

- Vi håpet på en slik avgjørelse og er fornøyd med å opprettholde vårt eierskap, sier Grønstad til NA24.

Dermed kan bankkjempen opprettholde en dobbelte så stor eierpost. I børsloven § 4.1 står at det ingen kan eie aksjer som representerer mer enn ti prosent av aksjekapitalen eller stemmene i en børs.

LES OGSÅ: Nekter slippe børsgrepet

Ny arbeidsgruppe.
I samme åndedrag gav Finansdepartementet Stockholms-børen OMX AB til å eie inntil 10,028 prosent av aksjene i Oslo Børs Holding, som tilsvarer OMXs konsoliderte eierandel i Oslo Børs Holding i dag.

Søknad om å få eie inntil 15 prosent av aksjene i Oslo Børs Holding ASA ble avslått av departementet.

- I begrunnelsen for vedtakene viser departementet til departementets forslag i Ot. prp. nr. 34 (2006-2007) om opprettelse av en arbeidsgruppe som skal evaluere dagens eierbegrensningsregler for børs m.v. En slik arbeidsgruppe ble opprettet 28. juni 2007. Inntil arbeidsgruppens konklusjoner foreligger vil ikke departementet utvikle en dispensasjonspraksis som medfører vesentlige varige avvik fra lovens normalordning, heter det videre i meldingen fra departementet.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?