Det er den sannsynlige løsning på det amerikanske banksikringsfondets likviditetsskvis som skal behandles på et styremøte tirsdag ettermiddag kveld norsk tid. Federal Deposit Insurance Corp, eller FDIC, er den amerikanske utgaven av Norges Banksikringsfond.

En rekke bankkonkurser i USA i kjølvannet av finanskrisen har allerede tappet fondet i så stor grad at det er gjort en nødinnkalling av midler fra bankene tidligere i år, men med likvider under kravet fra myndighetene og utsikter til en rekke konkurser i årene som kommer må FDIC i dag finne en mer permanent løsning.

Ifølge en flere kilder Associated Press har snakket med, så er løsning mest sannsynlig at bankene blir bedt om å innbetale de neste tre årenes årlige innbetalinger på forskudd. Det vil i tilfelle tilføre FDIC omkring 36 milliarder dollar.

FDIC garanterer for inntil 250.000 dollar per konto for alle private innskytere i amerikanske banker, men hadde ved siste rapportering i sommer kun likvider som dekker 0,22 prosent av de totale sikrede innskuddene. Myndighetskravet er 1,15 prosent.

FDIC har en tilgjengelig kredittlinje på 500 milliarder dollar fra det amerikanske finansdepartementet, men bruk av disse midlene skal ikke være en aktuell løsning på sikringsfondets likviditetsbehov, melder AP. En slik løsning vil bli fremstilt som om skattebetalerne må ta regningen for bankkrisen, noe som er litt salgbart i amerikanske politikk.

Det er derfor ventet at FDICs styre i dag høyst sannsynlig lander på en løsning med forskuddinnbetaling av den årlige sikringspremien. En talsperson for FDIC vil ikke kommentere dette overfor AP mandag kveld amerikansk tid.