Gå til sidens hovedinnhold

Banktoppens mareritt

Gamle partnere drar den nyansatte DnB NOR-sjefen for retten - igjen.

- Jeg ønsker ikke kommentere saken, sier DnB NOR-sjef Rune Bjerke via sin sekretær på telefon.

NA24 - din næringslivsavis

Først ble Rune Bjerke og resten av aksjonærene i Investco Partners saksøkt for å ha ført investorer bak lyset. Han vant imidlertid i første runde i Oslo tingrett.

Nå er saken anket, og banksjefen må belage seg å møte i Borgarting lagmannsrett i mars 2008.

Bekrefter eierskap
Selskapet der Bjerke er medeier har ikke bare dette å stri med. Det er også begjært tvangsoppløst og tre revisorer har fratrådt siden selskapet ble startet opp. Men Bjerke, som nylig inntok Finans-Norges kanskje mektigste posisjon, vil ikke gi noen kommentarer til NA24 i forbindelse med denne saken.

Bjerke hadde ifølge årsrapporten for 2005 15 prosent av aksjene i skandaleselskapet. Han er også tidligere styreformann i selskapet.

- Det medfører riktighet pr. i dag at jeg eier aksjene. Utover dette har jeg ingen kommentarer til de øvrig spørsmål i en sak som skal opp for lagmannsretten i 2008, med hilsen Rune Bjerke. Det skrev bankmannen i en mail til NA24.

Det gode selskap
22. mai 2000 ble Investco Partners etablert med fem investorer og DnB NOR-sjef Bjerke i spissen. Blant disse var bedriftsrådgiver Knut Isachsen og de tidligere industriinvestortoppene Kjell Simonsen og Tom Nysted.

Pengene skulle tjenes på bedriftsutvikling gjennom å forbedre selskaper, produkter og foretningsmessige konsepter med bakgrunn i teknologiske løsninger og konsulentvirksomhet. Blant annet skulle aksjekapitalen på en kvart million kroner brukes til såkalte «såkorninvesteringer» i oppstartsbedrifter.

Trøbbel
Men det ble med håpene om gull og grønne skoger for investeringsselskapet. Selskapet klarte aldri å svare til forventningene, og flere investorer vendte ryggen til da de ble spurt om å investere.

Det ble satt igang et omfattende arbeide for å finne prosjekter som de kunne involvere seg i da selskapet startet opp i 2000.

Ved inngangen til august 2000 tiltrådte også Rune Bjerke som konsernsjef i Hafslund.

I april 2001 ble det opprettet kontakt med finansmannen Lars Bergtor Gjerde (Bergtor Holding) og i slutten av januar 2002 ble Olav Hygen (Take Off Investment) med som investorer i selskapet. De sprøytet inn kapital men etter en periode surnet forholdet. Investorene Hygen og Gjerde mente at de var ført bak lyset da de gikk inn i selskapet med frisk kapital.

Investorene anla sak mot Rune Bjerke og Co. Partene møtes i Oslo tingrett.

16. juni 2006 kunne Bjerke og hans advokat Harald G. Nyhus konstatere at saksøkerne tapte og fikk ikke medhold om erstatning for påstått villedende informasjon ved emisjon i selskapet.

- Jeg vil ikke kommentere saken utover at den er anket til lagmannsretten, sier Bjerke til NA24 via sin sekretær.

Hygen og Gjerde anket og DnB NOR-sjefen må på nytt møte i retten.

Saken er berammet til tirsdag 4. mars 2008. Det er satt av syv dager til ankesaken.

Aldri fungert
I fjor sommer fortalte Bjerke i et intervju med Dagens Næringsliv at han aksjepost på 15 prosent var til salgs for en krone.

Bjerke vil ikke kommentere om han fikk solgt posten. Han står fortsatt oppført med en eierandel på 15 prosent i den ferskeste oversikten som er tilgjengelig.

- Selskapet har ikke svart til våre forventninger, sa DnB NOR-sjefen til Dagens Næringsliv i juni i fjor.

Tre revisorer har fratrådt og 9. november ble det meldt at selskapet er varslet tvangsoppløst. Selskapet har knappe ti millioner i gjeld, ifølge årsberetningen i 2005.

Første dag på jobben som toppsjef i DnB NOR sa Rune Bjerke til NA24 at den største forskjellen fra tidligere jobber og toppjobben for Norges største finanskonsern lå i alle reglene.

- Det er utrolig mange lover og regler for å drive med bank og finans som skiller seg fra mine tidligere verv, sa han.

Reklame

Slik får du godt internett på hytta