Gå til sidens hovedinnhold

- Barn forgiftes av e-sigaretter

Se opp for disse symptomene.

(SIDE2): Flere barn i USA er blitt forgiftet av e-sigaretter. I staten California har det vært en drastisk økning i antall alarmtelefoner til giftsentralen der barn er blitt utsatt for nikotinblandingen som brukes i el-sigaretter.

Dette er en væske som kommer i en beholder du fyller i e-sigaretten.

Ifølge The New England Journal of medicine ble 105 barn forgiftet av nikotin og 18 prosent av disse kom fra niktonblanding som brukes i e-sigaretter.

Ti av barna måtte legges inn på sykehus.

Også voksne ble utsatt for forgiftning da de ved feiltagelse brukte refillvæsken på øynene, som øyedråper. Flere voksne fikk også forgiftning etter at de sølte noe av væsken på huden.

Forgiftning også i Norge

-Vi har hatt tilfeller av forgiftning også i Norge. Både hos voksne og barn, men det har kanskje bare vært en håndfull. Dette har vært enten lekkasje fra beholderen, der nikotinblandingen har rent ut i munnhulen hos den voksne eller at barn har fått tak i beholderen, sier rådgiver i Giftinformasjonen, Merethe Schei til Side2.

-Fordi væsken kan ha en nokså høy nikotinkonsentrasjon og også at den kommer i en flytende form gjør at symptomene kommer fortere enn for eksempel ved forgiftning av snus, som er mer utbredt i Norge.

-Har det vært alvorlige tilfeller av forgiftning?

-Det har vært moderate forgiftninger, men det har krevd tilsyn av lege. Ofte har symptomene gått fort over, men det som kan være uklart er hvor høy nikotinkonsentrasjonen i væsken er når den er kjøpt over nett. Det er ikke alltid produktinformasjonen stemmer overens med innholdet heller. Så man vet rett og slett ikke hva man får i seg.

Symptomer på forgiftning kan være kvalme, oppkast, blekhet og magevondt. Da er det viktig å ringe Giftinformasjonen med en gang. Ved enda alvorligere symptomer som sløvhet må man ringe 113.

- Dersom du føler deg sløv er det viktig å ringe legevakten eller giftinformasjonen med en gang, sier Schei.

Ifølge Helsenorge.no brukes brukes elektroniske sigaretter først og fremst for å slutte å røyke eller som erstatning for sigaretter. Helsemyndighetene anbefaler ikke e-sigaretter per i dag, og kun e-sigaretter uten nikotin kan selges i Norge. Nå tyder allikevel mye på at forbudet kan stå for fall.

Norske e-røykere må foreløpig kjøpe nikotinen sin på nettet, fordi salg over disk er forbudt her i landet. Butikker kan bare selge selve apparatet.

EU-parlamentet har vedtatt et nytt direktiv som regulerer produksjonen og markedsføringen av tobakk og det stilles her krav til e-sigarettenes kvalitet og sikkerhet. Det nye direktivet, som også gjelder for Norge, godkjenner fritt salg av e-røyk som ikke inneholder mer enn 20 milligram nikotin per milliliter væske.

70 prosent av bruken i Norge er i dag under denne grensen.

- Vil sannsynligvis åpne opp for salg av nikotinholdige e-sigaretter

- Det er er ikke lov med kommersielt videresalg av nikotinholdig væske til bruk i e-sigaretter i Norge. Man har lov til å importere dette til privat bruk i 3 måneder, sier forsker Karl Erik Lund til Side2.

EU-direktivet trer etter planen i kraft 36 måneder etter vedtaket i EU-parlamentet. Det vil si i siste halvdel av 2016.

- Tobakksprodukt-direktivet vil etter all sannsynlighet åpne opp for salg av nikotinholdige e-sigaretter i Norge, men regjeringen har også anledning til å reservere seg. Noe som er lite trolig. Sannsynlige scenarior for e-sigaretter i Norge er at de blir regulert som et tobakksprodukt, som et legemiddel eller som en ordinær forbruksartikler. Hvordan e-sigaretter skal reguleres er for tiden under utredning i ulike underliggende etater av Helse- og omsorgsdepartementet, sier han.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har tatt til orde for å regulere bruken av e-sigaretter også, slik som andre nikotinholdige nytelsesmidler. Hva utfallet av dette blir bestemmes på en konferanse i Moskva 13-18. oktober.

LES SAKEN: Advarer mot å forby e-sigaretter

I 2013 publiserte Statens Institutt for forbruksforskning en rapport om e-sigaretter. Rapporten i sin helhet kan du lese her.

- E-sigarettene ser ut til å gi få og milde bivirkninger som i første rekke ser ut til å være relatert til munnhule, svelg, fordøyelse og respirasjonsorganer, sier forskningsleder Karl Erik Lund.

Langtidseffekten fra bruk av e-sigaretter er foreløpig ukjent.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai

Kommentarer til denne saken