I november 2004 skal en barnevernsleder i Årstad bydel i Bergen ha bedt to saksbehandlere om å forfalske opplysninger overfor Fylkesmannen. Fylkesmannen har kjent til påstandene om forfalsking i to år men har ikke tatt affære, skriver nettsiden Neste Klikk.

Stod i avføring
Tre år etter at den første bekymringsmeldingen kom inn om et tilfelle av alvorlig omsorgssvikt, ble en barnevernsleder informert om tilfellet i november 2004.

Under en kontroll hjemme hos familien skal det ha vist seg at barna levde under uhygieniske og svært kritikkverdige forhold. Begge foreldrene var rusmisbrukere. Barnevernet besluttet å ta over omsorgen for barna, men da begge saksbehandlerne ble syke, ble barna værende hjemme, og saken utsatt.

- Hold tidsfristen
Saksbehandlerne skal ha blitt bedt om å skrive til Fylkesmannen at saken ble utsatt fordi «foreldrene ikke kunne samarbeide».

- Jeg kontaktet fylkesmannen og fortalte at saksbehandlerne var blitt bedt om å oppgi uriktige opplysninger for å ikke bli «tatt på tidsfristen». Dette er dokumentforfalsk, men Fylkesmannen gjorde ikke noe med dette, sier saksbehandleren til Neste Klikk.

Benekter forfalskning
Eirik Lyssand, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland, bekrefter at de mottok en henvendelse fra saksbehandlerne om påstått dokumentforfalskning. Lyssand sier Fylkesmannen aldri foretok seg noe i den aktuelle saken.

Anne Karin Nesse, barnevernsjef i Årstad barneverntjeneste, benekter at saksbehandlere er bedt om å oppgi uriktige opplysninger.

Fortsatt bor barna hos moren.