Gå til sidens hovedinnhold

BASF ser ingen bedring

Det store tyske kjemikalie- og gjødselkonsernet BASF ser ingen bedring ut året, og forventer en svekkelse av driftsresultatet i tredje kvartal sammenlignet med fjoråret

Ifølge BASF må det store bestrebelser til skal konsernet klare å levere et resultat for hele 2003 som er bedre enn fjoråret. Det tross et driftsresultat før ekstraordinære poster i andre kvartal som var noe bedre enn i samme periode i fjor.Utsiktene for andre halvår er ifølge konsernsjef Jürgen Hambrecht svake, og det kan ikke forventes noen bedring i økonomien før tidligst i fjerde kvartal. Utsiktene for tredje kvartal er svake, basert på ordreinngangen i andre kvartal. Hambrecht forventer derfor en omsetning på nivå med fjoråret, men et driftsresultat som vil bli svakere enn i samme periode i fjor.- Høy arbeidsløshet, som fortsetter å stige i eurosonen og USA, indikerer at vekst utløst av privat forbruk er usannsynlig. Signalene fra våre kunder har heller ikke vist noen tegn på oppgang på kort sikt, sier Hambrecht i en kommentar.Det store tyske konsernet fikk et driftsresultat før ekstraordinære poster på 832 millioner euro, etter en omsetning på 8,2 milliarder euro. Salget var 1,6 prosent under samme periode i fjor, mens driftsresultatet var 1,2 prosent høyere. Det er i hovedsak den svekkede dollaren som er årsaken til omsetningsfallet, for salgsvolumet økte med 3,2 prosent og prisene med 3 prosent.Selskapets nettoresultat endte på 195 millioner euro, en svekkelse på 61 prosent, og dette forklares med en negativ engangs skatteeffekt på 124 millioner euro, i tillegg til ekstraordinære kostnader i driften på 58 millioner.Alle BASFs divisjoner er nå tilbake i svart, og det er spesielt gjødseldivisjonen som har vist en positiv utvikling.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar