En todagers streik blant journalistene i BBC har resultert i at kanalen har sett seg nødt til å kansellere flere programmer både i radio og TV.

Enkelte programmer som skulle sendes lørdag er også blitt kansellert.

Journalistenes fagforening i Storbritania har plassert streikevakter ved flere av BBCs kontorer, skriver Yahoo finance.

BBC ønsker å forandre pensjonsordningene til det dårligere for journalistene, et forslag som har blitt forkastet av journalistene.

- Vi ser ingen andre måter å beskytte pensjonsrettighetene våre på, sier Jeremy Dear, fagforeningsleder for journalistene, til Yahoo finance

og han fortsetter:

- Våre medlemnmer i BBC har fra dag én omtalt forslaget som pensjonsran, og det har ikke forandret seg.

Det er ventet at streiken vil fortsette gjennom helgen og at de streikende har flere kort i ermet og planer om flere aksjoner i november og i julesesongen.

To sider av saken
Mens journalistene streiker har Mark Thompson, kringkastningsjef i Storbritania og BBC, en annen tilnærming og mener at prosessen har foregått på en korrekt måte.

- Pensjonsforslaget er rettferdig og har blitt forandret og tilpasset etter samtaler med de ansatte og fagforeningene, sier han.

Enkelte nyhetssendinger er blitt erstattet med andre programmer ettersom effekten av streiken ble fremtredende.

Les flere saker på NA24