Gå til sidens hovedinnhold

Beate har tapt 45.000 kroner på fire måneder på å jobbe

- Det føles som en straff for å ville bidra, sier hun.

Etter tre og et halvt år med nattejobbing i rusomsorgen, fikk kroppen nok. Nattevaktene slet henne ut, og Beate Mikalsen hadde to alternativ: Hun kunne sykemelde seg, eller hun kunne si opp jobben. Hun valgte det siste.

- Jeg valgte å gjøre det, fordi jeg ikke ønsket å være sykemeldt i en jobbsøkingsprosess, sier hun.

Artikkelen er levert av Avisa Nordland

Dagpenger
Mikalsen jobbet i en 65 % stilling, og NAV regnet ut at hun nå ikke kan jobbe mer enn 12,5 timer i uka for ikke å miste retten til dagpenger.

- De regnet ut at min arbeidsuke i en 65 % stilling utgjorde 25 timer i uka, sier Mikalsen som raskt innså at hun ville tape mye penger på å være i arbeid.

Tilleggene fra nattejobbingen gjør at dagpengesatsen hennes er høy.

- Jeg visste jo at jeg kom til å få mindre å rutte med, men dagpengene jeg ville fått dersom jeg ikke jobbet i det hele tatt, utgjør rundt det samme som jeg ville fått dersom jeg jobbet i full stilling på dagtid på et sykehjem, sier hun.

Likevel valgte hun å fortsette å jobbe, nå 21 % fast i tillegg til diverse tilkallingsvakter.

Mikalsen har gjort et regnestykke som viser at hun har tapt mye penger på dette.

- På fire måneder har jeg faktisk tapt 45.000 kroner på å være i arbeid.

Tenker på ungene
Hun innrømmer at hun har tenkt tanken på å bare være hjemme.

- Jeg har tenkt tanken at jeg ikke har råd til å jobbe. Jeg har jo flere enn meg selv å tenke på. Jeg har unger som skal ha vinterklær. Det kommer ei jul, og vi har et hus å betale på. Det er klart at man merker forskjellen. Men likevel føler jeg at jeg har noe å bidra med, og det føles ikke riktig å bare sitte hjemme, selv om det hadde vært smartest økonomisk sett.

Mikalsen forstår at NAV bare benytter seg av regelverket, men opplever situasjonen som fryktelig frustrerende.

- Man føler seg maktesløs, og det oppleves utrolig urettferdig. Det føles som en straff for at jeg ønsker å være i arbeid. Og at det ikke bare er jeg som straffes, men hele familien min, sier Mikalsen.

NAV: - Vil lønne seg på lang sikt
- For å anses som arbeidsledig i henhold til regelverket om dagpenger, må arbeidssøker ha en reduksjon i arbeidstid i forhold til fastsatt vanlig ukentlig arbeidstid. Som vanlig arbeidstid regnes den arbeidstiden vedkommende hadde før ledigheten inntraff eller før arbeidstiden ble redusert, forklarer avdelingsdirektør Cathrine Stavnes i Nav.

Grensen for å motta dagpenger er at man har mistet minst 50 prosent av den arbeidstiden man har hatt. Stavnes har ikke gått inn i saken til Bente Mikalsen. Men på generelt grunnlag bekrefter avdelingsdirektøren at reglene på kort sikt kan medføre at folk går ned i inntekt.

- På lang sikt vil det lønne seg å være i jobb, og regelverket legger ikke opp til at en kan velge å ta i mot dagpenger fremfor å ta i mot høvelig arbeid. Det er mange som i løpet av livet må bytte fra en godt betalt jobb til en noe mindre godt betalt jobb, uten at dette kompenseres fullt ut fra folketrygdens side, sier Stavnes.

Vil gå gjennom regelverket
Torbjørn Røe Isaksen (H), en av favorittene til jobben som arbeidsminister, sier denne saken er et eksempel på at systemet gir urimelige utslag. Den nye regjeringen vil gå gjennom regelverket.

- Vi er klar over at dagpengeordningen slår ut slik. Årsaken er at man ikke skal lage et system som hindrer folk i å ta hele stillinger eller gjør at man blir i småstillinger lenger enn nødvendig, sier Torbjørn Røe Isaksen, som de siste fire årene har sittet i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Han påpeker at systemet i dag får noen urimelige utslag.

- Dette er et eksempel på det. Jeg kan ikke love at vi vil endre systemet helt, da må fordeler veies mot ulemper, sier han.

Høyre-politikeren lover at den nye regjeringen skal gjennomgå dette systemet når de får sjansen.

- Og da er en av tingene vi er opptatt av, at det skal oppmuntre til å jobbe, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler

Kommentarer til denne saken