Gå til sidens hovedinnhold

Bedre fra sparebankene

Sparebankene har økt overskuddet hittil i år, tross økte tap

Sparebankene fikk et overskudd etter skatt på 4,1 milliarder kroner etter tre kvartaler i 2003. Det er 1,1 milliard kroner mer enn for samme periode i fjor, ifølge en pressemelding fra Sparebankforeningen.- Hovedårsakene er bedret kostnadseffektivitet og en god børsutvikling sammen med fallende renter som gir bankene kursgevinster på aksjer og verdipapirer. På den andre siden øker tapene noe, heter det.- På tross av svak utvikling i norsk økonomi med lav vekst i produksjon og fall i sysselsettingen leverer sparebankene et godt resultat. Tapene er på et moderat nivå og soliditeten er god, sier adm. direktør Arne Hyttnes i Sparebankforeningen.Hyttnes mener kraftige rentekutt fra sentralbanken bidrar til bedret betalingsevne for både husholdninger og bedrifter, men at det samtidig legger press på bankenes marginer fremover. Det lave rentenivået i Norge og internasjonalt ventes å bidra til et økonomisk oppsving i 2004.Etter tre kvartaler i 2003 utgjorde rentenettoen 12,7 milliarder kroner, mot 12,2 milliarder kroner i samme periode i fjor. Økningen skyldes økt innskudds- og utlånsvolum. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde rentenettoen 2,41 prosent, mot 2,52 prosent i 2002.

Reklame

Hagemøblene nordmenn elsker

Kommentarer til denne saken