Gå til sidens hovedinnhold

Bedrifter får Giardia-erstatning

Bedrifter i Bergen som hadde Giardia-syke ansatte, får tilbakebetalt sykepengene fra Bergen kommunes forsikringsselskap.

Allerede har et firma fått tilbakebetalt utgiftene de hadde da en ansatt ble smittet av Giardia. Bergen kommunes forsikringsselskap, Gjensidige NOR, har betalt bedriftens utgifter til sykepenger og overtid. Kommunen er forsikret for 30 millioner kroner, som skal være nok til å dekke krav som kommer inn etter Giardia-skandalen. Det har til nå kommet inn 70 krav.

- Det kommuneadvokaten har sagt, er at kommunen erkjenner ansvar etter produktansvarsloven. I og med at den kun omfatter forbrukere, så kom spørsmålet om et firmas utbetalinger av sykepenger er omfattet av loven om produktansvar. Vi kom frem til at det tvilsomt, men at de firma som har sendt inn krav får erstatning, sier fagsjef i Gjensidige, Stein Uhnger til Bergens Tidende.

Det er fortsatt mulig å søke erstatning. Foreldelsesfristen er tre år fra skaden oppsto.

Reklame

Kun i dag: 30 % på alle varer hos Christiania Glasmagasin