Gå til sidens hovedinnhold

Bedring fra EDB

EDB og Endre Rangnes viste en bedring i resultatene i første kvartal

EDB var ute med resultater for første kvartal tirsdag morgen. Tallene viste løft i omsetning og resultat.EDB Business Partner hadde i første kvartal 2005 driftsinntekter på 1.231 millioner kroner mot 1.047 millioner kroner i samme kvartal 2004. Justert for solgte virksomheter, viser driftsinntektene en vekst på 31 prosent i forhold til tilsvarende periode i 2004, heter det i meldingen fra selskapet.Konsernets driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler (EBITA) ble 104 millioner kroner i kvartalet, mot 89 millioner kroner i første kvartal 2004.Konsernet fikk et resultat etter skatt på 44 millioner kroner i 1. kvartal 2005, mot 51 millioner kroner i samme periode 2004.På forhånd ventet markedet et EBITA- resultat på 94 millioner kroner og et driftsresultat på mellom 57 og 77 millioner kroner, ifølge TDN Finans.- EDB legger til grunn at den makroøkonomiske utviklingen i våre markeder vil være positiv ut 2005 og ved inngangen til 2006. Vi har ikke endret syn på utviklingen i det nordiske IT-markedet i 2005, og våre delmarkeder, og forventer fremdeles en markedsvekst på linje med 2004, heter det i meldingen.

Reklame

Comfyballs tømmer lageret: Halv pris på alle boksere

Kommentarer til denne saken