Gå til sidens hovedinnhold

Bedring fra Grenland

Lønnsomhetsprogram begynner å vise resultater.

Verksteds- og oljeservicekonsernet Grenland Group hadde i første kvartal driftsinntekter på 424,6 millioner kroner, opp fra 383,9 millioner kroner i samme periode i 2007.

NA24 – din næringslivsavis

Overskudd
Konsernet fikk et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i første kvartal på 22,6 millioner kroner, en økning på 28 prosent fra 17,6 millioner kroner i samme fjorårsperiode. Selskapet skriver at bedrede marginer i forretningsområdet Fabrication samt økning i konsernets omsetning i forhold til samme periode i 2007 anses som viktige årsaker til endring i EBITDA.

Ordinært driftsresultat endte på 14,8 millioner kroner, mot 9,1 millioner kroner i 2007.

Resultat før skatt i første kvartal endte på 10,8 millioner kroner mot 7,5 millioner kroner for samme periode året før.

Sterk ordrereserve
Grenland Group gikk inn i andre kvartal 2008 med en samlet ordreserve på 1.551 millioner kroner, som er en økning på 60,4 prosent sammenlignet med starten på 2007.

Lønnsomhetsprogram
Grenland Group skriver at de i kvartalet har initiert et program for å bedre konsernets lønnsomhet. Dette programmet har allerede gitt resultater, men det forventes ikke full effekt av tiltak før andre halvår i år. Konsernet vil fortsette arbeidet med å sikre robust inntjening og være våken for de strategiske endringer som skjer i markedet.

Konsernet skriver at det lenge har signalisert en sterk tro på mulighetene innenfor vedlikehold og modifikasjonsmarkedet, og styret mener konsernet er godt posisjonert for å kunne nå frem i dette markedet.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken