Gå til sidens hovedinnhold

Bekymret for Norske Skog

Det er ikke bare 8000 arbeidsplassene som er truet. Politikerne er redde.

- Ja, jeg er veldig bekymret. Situasjonen er ganske alvorlig. Det er et dårlig marked Norske Skog opererer i, sier Øyvind Korsberg (Frp) til NA24.

NA24 - din næringslivsavis

Han er nestleder i næringskomiteen på Stortinget, og sammen med flere av politikerkollegene er han urolig.

Norske Skog valgte for noen år siden å rendyrke satsingen på avispapirproduksjon. Men opplagene går ned, samtidig som flere tilbyr avispapir. Konkurransen i markedet er så hard at verden på Norske Skog har falt med over 27 prosent på under en uke.

Treindustrien
- Jeg er veldig bekymret for situasjonen i Norske Skog. Hvis ikke Norske Skog er mottakere av norsk trevirke, vil det gi utslag for hele treindustrien, sier Leif Helge Kongshaug (V), medlem i næringskomiteen.

For hvem skal bøndene levere tømmeret sitt til, om ikke til Norske Skog? Det er med andre ord atskillig flere arbeidsplasser som er truet enn de 8000 jobbene i Norske Skog.

- Jeg er veldig bekymret hvis det verste scenariet slår til. Det verste scenariet er fullstendig stans i produksjonen og nedleggelser, sier Venstres Kongshaug.

Konkurs har blitt nevnt. Nedleggelse av fabrikken på Follum i Buskerud har blitt nevnt. Tillitsvalgte hevder ledelsen valgte fullstendig feil strategi, og at flere nedleggelser vil fullbyrde den gale strategien.

- Utviklingen er alvorlig. Men jeg har ingen tro på at det nærmer seg konkurs for Norske Skog. Det er en konjunkturmessig bølgedal. Skulle Norske Skog redusere sin produksjon i Norge i fremtiden er det ganske alvorlig i forhold til trevirket og avvirkning av skog i Norge, sier Sigvald Oppebøen Hansen (Ap), medlem i næringskomiteen.

Han deler dermed Kongshaugs bekymring for treindustrien.

Ikke aktuelt med statlige penger
Ingen av politikerne NA24 har snakket med sier det er aktuelt at staten går inn med penger i den skakkjørte bedriften.

- Nei, slik jeg ser det er det ikke aktuelt, problemet er markedet de opererer i, med overproduksjon av papir internasjonalt. Skal staten gjøre noe for industrien er det rundt de generelle rammebetingelsene, sier Frps Korsberg.

Verken Venstres Kongshaug eller Frps Korsberg ønsker å gjøre noen vurderinger av bedriftsledelsens rendyrkede avispapirstrategi.

Men Aps Oppebøen Hansen hevder det var en tabbe å legge ned Union-fabrikken i Skien for drøyt to år siden.

- Jeg mener Union var et feilgrep ledelsen den gang gjorde. De burde ha flere ben å stå på, hevder han. Union produserte bokpapir, mens Norske Skog nå nærmest utelukkende produserer avispapir, som opplever fallende priser, sier Aps Oppebøen Hansen.

Reklame

NÅ: 60 % på kule badebukser