Ben Bernankes første periode som sentralbanksjef i USA løper ut ved utgangen av januar. President Barack Obama har nominert Bernanke for en ny periode.

Men sentralbanksjefen må godkjennes av Senatet, noe som normalt er en formalitet. Denne gangen er det imidlertid sterk motstand mot nominasjonen.

Torsdag stemte Senatets bankkomité over det nyhe åremålet for Bernanke. Det ble flertall, men syv av 23 senatorer stemte mot.

Bernanke, som selv er republikaner, møter ironisk nok mest motstand fra høyreorienterte politikere i det republikanske partiet. Men også på venstrefløyen er det senatorer som har gjort det klart at de vil stemme nei.

Avstemningen i Senatet som helhet kommer neppe før over nyttår.

Bernanke er blitt syndebukk for den svake økonomien, og kritiseres for en rekke ulike forhold. Noen mener han burde sagt fra om at liberalisering av finansbransjen medførte for dårlig kontroll. Andre mener renten ble satt for lavt i forkant av finanskrisen. Mange mener sentralbanken og myndighetene generelt har gjort for mye for å redde banker og for lite for å hjelpe folk flest. Og atter andre fokuserer på at han burde advart mot det store underskuddet som blir resultatet av budsjettpakkene som er vedtatt under finanskrisen.