Robert Heller, en av de tidligere toppene i USAs sentralbank, mener det nå er på tide å stimulere økonomien på andre måter, melder CNBC.

- Sentralbanken har nå gjort det den kan gjøre, og det er på tide å bruke finanspolitiske virkemidler, sier Heller.

Forverret arbeidsmarked
Krav om ytterligere tiltak har kommet fra flere hold etter nyheter om ytterligere forverring av eurokrisen, samt ferske tall som viser forverring i det amerikanske arbeidsmarkedet.

Den amerikanske sentralbanken – The Fed – avslutter i kveld et to dager langt møte, og det er store forventninger til at det skal komme nye tiltak som skal stimulere økonomien.

Men Heller mener det ikke er sannsynlig med ytterligere lettelser i pengepolitikken, blant annet fordi veksten i pengemengden er såpass stor som den er.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Videre er det ikke mangel på likviditet som er problemet, snarere at mange forbrukere og selskaper har gjeld de har problemer med å betjene.

- Bør deregulere
Heller mener også at myndighetene bør deregulere, å gjøre det lettere å drive forretninger, slik at man kan få fart på økonomien. Han nevner som eksempel problemene med å få byggetillatelser i California.

Også i England steg børsene på håp om ytterligere stimulering av økonomien fra sentralbanene i USA og England, ifølge The Telegraph.

Handelsbanken sier i sin morgenrapport tirsdag at de ikke venter at Fed skal annonsere ytterligere kvantitative lettelser ved pressekonferansen i kveld, men antar at de opprettholder sin intensjon om å holde rentene nær null ut 2014.