Ifølge journalisten Benjamin Fulford er ikke AIDS og SARS tilfeldige sykdommer. Det er bioteknologisk fremstilte våpen designet til å redusere befolkningen i Afrika og Asia.

Fulford hevder videre at han har inngående kjennskap til en hemmelig, kinesisk organisasjon som står på grensen til krig med det beryktede Illuminati. Organisasjonen har gitt Illuminati et ultimatum: Enten stopper den vestlige verden sin plan med å avbefolke jorden, eller så dør medlemmene i Illuminati.

Dette skal videre være en krig Illuminati er dømt til å tape. Mens illuminati ifølge Fulford skal ha 10.000 medlemmer, skal den kinesiske organisasjonen telle seks millioner mann, inkludert 100.000 yrkesdrapsmenn.

Vanvittige konspirasjonsteorier fra en gal mann du aldri har hørt om?

Det interessante er at Fulford er en journalist med en lang merittliste. Han har vært korrenspondent for Knight Ridder - den nest største avisutgiveren i USA, frem til oppkjøpet i 2006. Han har skrevet for International Financing Review og South China Morning Post. Fra 1998 og frem til 2005 var han byråsjef for Forbes asiaavdeling.

Han har skrevet en rekke japanske bøker, men den virkelige fjæren i hatten i denne sammenhengen er et dybdeintervju med David Rockefeller senior i 2007:

HTML EMBED

Rockefeller blir av mange konspirasjonsteoretikere, inkludert Fulford, omtalt som den egentlige, hemmelige lederen av verden, og som en person som ønsker å se klodens befolkning underlagt en ny verdensordning.

Liker du denne saken? Da kan vi anbefale disse også:

På slutten av videoen, hvor Fulford analyserer intervjuet og svarene fra Rockefeller, kommer journalisten med en advarsel til den hemmelige, vestlige organisasjonen om at tiden snart er omme, at gruppen burde omprioritere og bruke sine ressurser på å redde kloden fra problemer som global oppvarming og fattigdom istedenfor å starte nye kriger.

Fulford hevder selv at hans egentlige mål er å redde verden, og lanserer en rekke ideer for hvordan dette kan gjøres. Project Camelot, et initiativ som skal gi researchere og såkalte varslere en mulighet til å bli hørt, har intervjuet Fulford om hans standpunkt. Du kan se deler av intervjuet nedenfor.

HTML EMBED

Ikke overraskende blir Fulford møtt med kritikk fra mange hold. Mens intervjuene med Project Camelot portretterer en veltalende og kunnskapsrik mann, viser videokommentaren Fulford selv har redigert sammet etter intervjuet med David Rockefeller en tilsynelatende ustabil mann.

Nettsiden Psychic Dream går langt i sin kritikk av den tidligere Forbes-journalisten. Gjennom Forbes avslørte Fulford sammenkoblinger mellom japanske myndigheter og den organiserte kriminaliteten, og var en konstant plage for mange av landets ledere. Nettsiden stiller blant annet spørsmålet om Fulford kan være offer for et spill iscenesatt av japanske myndigheter.

Også den kritiske bloggen Swallowing the camel mener Fulford er en bløff. Mye av kritikken går på at Fulford ikke klarer å produsere håndfaste beviser for noen av påstandene sine. Heller ikke synes det som om «krigen» mellom Illuminati og det asiatiske hemmelige samfunnet har eskalert, slik Fulford antydet den ville gjøre i 2007.

Kanskje er den allerede avverget av mannen som vil redde verden?

HTML EMBED

Kilder, og anbefalt videre lesning:

Benjamin Fulfords profil
Project Camelot
Benjamin Fulfords brev til David Rockefeller
Benjamin Fulford på Wikipedia
Psychic Dream
Swallowing The Camel
Illuminati på Wikipedia
«Den nye verdensorden»