Gå til sidens hovedinnhold

16 kroner per liter bensin

Økte avgifter kan sende bensinprisen til nye høyder.

Vi starter året med en høy bensinpris. Hos Statoil er veilendende pris for blyfri 95-bensin på 13,50 kroner.

Prisutviklingen styres i hovedtrekk av oljeprisen og myndighetenes avgiftsutvikling. Begge deler er på vei opp.

Oljeprisen i 150 dollar
Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea opplyser til NA24 at hun i verste fall ser for seg en oljepris opp mot 150 dollar per fat rundt 2013. Dette vil normalt tilsi en bensinpris på mellom 15 og 16 kroner ved pumpene.

- Når investeringskuttene slår ut for fullt i produksjonen rundt 2012/2013 og etterspørselsveksten er på god vei opp, venter vi å se et kraftig press opp i oljeprisen. I verste fall kan vi se prisene bevege seg opp mot 150 dollar eller mer per fat rundt 2013, mener Saltvedt.

Nordea-analytikeren sitter akkurat nå og vurderer nye anslag for oljeprisutviklingen i år og neste år, og vil publisere disse 19. januar. Hennes tidligere anslag har imidlertid ligget på på 86 dollar for oljeprisen i år og 103 dollar neste år

- Vi lager ikke noen anslag for bensinprisene, men bensinprisene følger på lang sikt utviklingen i oljeprisen. Den samlede bensinetterspørselen er ventet å øke i 2011, men etterspørselsveksten er ventet i noe lavere tempo enn i 2010, opplyser Saltvedt.

Hun tror ikke at prispresset på bensin blir like heftig som i 2007, da bensinprisen gikk rett i været.

- Ny raffinerikapasitet er ventet å starte og mye av den nye raffinerikapasiteten er rettet mot de lettere produktene. Derfor venter vi ikke at presset vil bli spesielt høyt bensinmarkedet slik vi så i 2007 og frem til oljemarkedet snudde i 2008. En stadig bedring i det amerikanske markedet vil bidra til økte reiseaktivitet under kjøresesongen og etterspørselen er ventet å øke til sommeren og fortsette å bedres utover i andre halvår. Derfor venter vi en mer moderat oppgang i bensinprisene frem til sommeren, og at prisene vil fortsette å øke utover sommeren og høsten. Med andre ord følge utviklingstrenden i råoljeprisen, sier Saltvedt til NA24.

Ny avgifter
Myndighetene viser ingen tegn til å redusere avgiftene som følge av de økende bensinprisene. Litt over 60 prosent av dette er avgifter myndighetene drar inn. Statsbudsjettet i høst viser at avgiftene går samme vei som oljeprisen, oppover.

Staten drar inn tre forskjellige avgifter på bensin. Den ene er en ren bensin/dieselavgift og den vanlige mervierdiavgiften. I tillegg til disse kommer Co2-avgiften. Av en bensinpris på 13,50 kroner for bilistene, går altså litt over 8 kroner til statskassen.

Bensinavgiften er i år økt med 0,08 kroner pr. liter, mens Co2-avgiften er økt med 0,02 kroner. Inkludert merverdiavgiften er avgiftsøkningen på 0,125 kroner per liter bensin for 2011.

Reklame

Comfyballs tømmer lageret: Halv pris på alle boksere

Kommentarer til denne saken