Fredag formiddag bekreftet Økokrim at de skal starte strafferettslig etterforskning DNO-saken.

Saken gjelder salget av 43,9 millioner DNO-aksjer som blant annet har involvert kurdiske delstatsmyndigheter i Irak.

Ser frem til etterforskning
I en børsmelding fra oljeselskapet fyrer selskapet tilbake.

- Som kjent verserer det flere saker hvor det etterforskes transaksjoner i forbindelse med mulige lekkasjer og manipulering av informasjon i media som har hatt effekt på kursen i DNO aksjen. DNO er ikke part i disse sakene,skriver selskapet.

- DNO ser frem til at Økokrim skal etterforske alle spesielle transaksjoner med DNO-aksjen og imøteser at Økokrims etterforsking kan avklare spekulasjoner rundt disse.

I tillegg anmoder DNO Økokrim om også å etterforske mulige lekkasjer hos Oslo Børs i forbindelse med den såkalte DNO-saken.

Kritiserer at de ikke fikk beskjed
DNO-aksjen har i dag falt kraftig som et resultat av Økokrims beskjed i dag tidlig. Dette provoserer oljeselskapet.

- DNO registrerer nok en gang at en offentlig etat legger ut informasjon som har effekt på DNO's aksjekurs, uten at selskapet på forhånd er varslet, slik selskapet kan informere hele aksjemarkedet med utfyllende og mer presis informasjon.

- Ingen kommentar
Oslo Børs valgte å offentliggjøre navnene på de involverte partene og legge ved e-post utveksling de har hatt med både DNO og meglerhusene som har gjennomførte handelen. Det skjedde i forbindelse med at vedtaket fra børsklagenemnden forelå. DNO har tidligere poengtert at de fikk mediehenvendelser i forkant av at vedtaket ble publisert på børsens nettsider.

Børsen har sendt over DNO-saken til Kredittilsynet som for et par uker siden valgte å sende saken videre til Økokrim. Oslo Børs har sagt at de er ferdig med saken, men nå DNO ber Økokrim etterforske Oslo Børs for mulige lekkasjer

- Det har vi ingen kommentar til, sier pressetalsmann Tor Arne Olsen ved Oslo Børs til NA24.