Bergensinvestoren Berge Gerdt Larsen må innse at et gruppesøksmål han leder mot staten ikke har nådd frem.

Den ferske dommen, som ble ferdig på overtid, frifinner staten ved Justisdepartementet og Finansdepartementet.

Taushetsplikt
Søksmålet er reist for å få fastslått statens erstatningsansvar som følge statsansattes brudd på taushetsplikt. Retten mener det kan ha vært brudd.

Bakgrunnen for saken er at lørdag 4. februar 2006 smelte avisen Bergens Tidende til med en forside med tittelen «Milliongevinst havnet i karibisk skatteparadis». Larsen skulle angivelig ha unnlatt å beskatte en salgsgevinst, og var under etterforskning. Han var sågar anmeldt til politiet. Larsen hevder han ikke viste om anmeldelsen som BT skulle skrive om i avisen. Larsen mente aksjonærene gikk på en smell, og vil ha penger.

Investoren gikk med 228 andre aksjonærer gått til massesøksmål mot staten da de mener at en offentlig tjenestemann, i politiet eller hos skatteetaten, lekket informasjon til pressen som førte til oppslaget.

Men nå har retten kommet frem til at Larsen & Co. må betale statens saksomkostninger på 576.000 kroner, foruten at de fikk lite gehør for sine påstander.

Kurstap
Larsen og resten av saksøkerne mente at kursfallet på litt over ti prosent i oljeselskapet var begrunnet i oppsalget.

Motparten mener aksjefallet skyltes det generelle klima i Irak, og rabalderet som kom i etterkant av den såkalte «karikaturstriden».

Retten slår fast at det nok var et tap, men ikke like mye som oljebaronen selv påsto. Han mener det var så mye som en milliarder kroner. Retten har kommet frem til at det ikke er tilstrekkelig nok bevis for erstatning.

Da Larsen overtok selskapet i 1996 var markedsverdien kun 24 millioner kroner, men i tospann med Helge Eide har de bygget opp et oljeselskap tuftet på nettverksmodellen med prosjektorientert forretninger i hovedsal Nord-Irak, Jemen, og noe på britisk sokkel. Senere også nye avtaler i Tunisia.

Det er ikke kjent om dommen vil bli anket.