(iBergen.no) Det endte med at faren (43) tidligere i år ble dømt i Bergen tingrett til ett års fengsel. Først da saken kom opp som ankesak for Gulating lagmannsrett, innrømmet sønnen (20) bløffen.

Slag og spark
Saken havnet hos politiet etter at sønnen og moren hadde fortalt detaljer om en grusom oppvekst for gutten og søsknene i samtaler med barnevernet.

I avhør hos politiet gjentok sønnen historiene om hvordan faren jevnlig hadde slått ham, tatt kvelertak og filleristet ham siden han var ti år gammel. Også hans to søsken var blitt ofre for farens hardhendte oppdragelsesmetoder.

Innrømmet vold
Det resulterte i en tiltale mot 43-åringen, der han ble anklaget for mishandling av sønnen. Den delen av saken som omhandlet hans søsken ble henlagt.

43-åringen innrømmet at det hadde vært en del fysisk knuffing mellom ham og sønnen, men mente dette ikke var så alvorlig som tiltalen tilsa. Ifølge ham var sønnen vanskelig å styre og atferden hans ble derfor noen ganger møtt med å være «fysisk på gutters vis». I lagmannsretten forklarte han at han fryktet sønnen ville falle utenfor samfunnet med sin oppførsel, som kunne være svært utagerende.

Tok på seg skylden
I sitt vitnemål ga sønnen sin fulle støtte til faren. Han forklarte at han aldri var blitt slått eller slengt rundt i rommet, slik han tidligere hadde forklart i politiavhør. Istedet tok han på seg en del av skylden for at faren hadde mistet besinnelsen.

«Han har blitt holdt opp mot veggen av tiltalte i noen situasjoner, men det har vært situasjoner der han har fortjent det. Han har også for lagmannsretten gitt uttrykk for at faren kunne bli veldig sint, men at det var i situasjoner der faren hadde god grunn til å være sint på grunn av fornærmedes oppførsel og rusbruk.» gjengir lagmannsretten i dommen.

- Mor presset meg
Samtidig sa 20-åringen at han på anmeldelsestidspunktet følte seg presset av sin mor til å overdrive voldshandlingene i avhør. Han var på den tiden husløs og for at han fikk flytte hjem til moren, satte hun som betingelse at han var med på å anmelde faren.

Foreldrene var da skilt, etter et turbulent ekteskap.

- Vold og frykt
Flere vitner støttet 20-åringens nye forklaring, noe som fikk lagmannsretten til å redusere straffen mot faren. Han ble funnet skyldig i vold mot sønnen, men ikke av samme omfang som han ble dømt for i tingretten.

«Selv om de enkelte voldsutøvelsene ikke har vært av det mest alvorlige slaget, har kombinasjonen av vold og frykt for nye vold vært en stor belastning for sønnen over mange år.» heter det i dommen.

Straffen ble satt til 120 dager fengsel.

Les flere nyheter på iBergen.no