Den lange striden mellom eieren av dette huset og Bergen kommune har gått inn i et nytt kapittel.

Konflikten mellom partene går mer enn ti år tilbake i tid, da huset i Blaauws vei brant, skriver Bergensavisen.

Huseier har ikke satt huset i stand igjen etter brannen, og rot og skrot har hopet seg opp på eiendommen, til naboenes store fortvilelse.

For ett år siden skrev BA at byrådet konkluderte med at huset skulle tvangsrives og settes opp på nytt for eiers regning.

- Alle etater har vært inne i bildet, også brannvesen og politi. Vi har holdt på med dette i ti år, vi har fulgt alle prosedyrer, og vi har forsøkt å få eier til å respondere konstruktivt uten å lykkes, sa byrådsleder Monica Mæland til BA i midten av juni i fjor.

Dialog
Siden den gang har det vært mye dialog mellom kommunen og huseier.

Herman Münter, som eier villaen, fikk endelig frist til den 4. juni til å rydde opp selv, ellers ville kommunen komme for å rydde og sikre eiendommen.

Kommunens ryddefirma fikk imidlertid ikke adgang til eiendommen, og derfor har de nå gått rettens vei for.

I forrige uke konkluderte Bergen tingrett med følgende:

* Huseier pålegges å gi Bergen kommune og arbeidere engasjert av Bergen kommune fysisk adgang til eiendommen.

* Huseier pålegges å tåle rydding av eiendommen.

* Huseier pålegges å tåle taksering av eiendommen.

Må ta regningen
Kostnadene på selve rydde- og sikringsarbeidet forventer man vil komme opp i 300.000 kroner.

Disse må huseier selv stå for.

Det har ikke lyktes BA å få en kommentar til vedtaket fra huseieren.

Kommunaldirektør Petter Wiberg forteller til BA at de var nødt til å ta grep for å få ryddet opp i situasjonen.

- Vi skal nå rydde huset for å gjøre en ny vurdering over hvorvidt det kan settes i stand, eller om det må rives.

BLAAUWS VEI 5:
Saken om villaen i Blaauws vei 5 startet i 1997, da huset brant. Etter brannen ble ikke huset restaurert eller tomten ryddet, og flere naboer klaget.

Da BA skrev om saken i 2005 hadde Herman Münter allerede mottatt pålegg om å rydde i hagen og fikse opp bygget i en årrekke.

I 2001 fikk Münter pålegg om fjerning av boss, skrot og løse gjenstander på eiendommen.

I 2004 kom Helsevernetaten på banen og beordret rydding. Da ble det ryddet opp på eiendommen. Men saken endte fort opp på politikernes bord igjen.

I 2005 ga kommunen Münter en frist til april for å fikse opp i tingene, altså å restaurere huset og rydde eiendommen. Hvis ikke truet de med ekspropriasjon.

I februar i fjor truet kommunen nok en gang Münter, denne gang med tvangsrydding av eiendommen.

I fjor sommer bestemte byrådet seg for å tvangsrive bygget til Münters regning.

Les flere nyheter fra Bergen hos: Bergensavisen