Har du lav bilbonus blir kaskoforsikringen nærmest ubrukelig. Hovedårsaken er bonusreglene. Jo lavere bonus, desto mer koster det i bonustap å la forsikringen dekke skaden.

Faktisk koster det 75.000 kroner i bonustap og egenandel å ta i bruk kaskoforsikringen ved skade, dersom man har bare 20 prosent bonus! Så ekstreme er faktisk utslagene viser Smarte Pengers beregninger (se tabellen lenger ned i artikkelen).

Ved lav bonus er kostnaden ved bonustapet ekstremt mye større enn ved høy bonus. Dermed har du liten eller ingen bruk for kaskoforsikringen.

Slik er bilforsikringen bygget opp:

  • Ansvar (skader du påfører andre ting og mennesker. Lovpålagt)
  • Delkasko (brann, tyveri, bilberging. Frivillig. )
  • Kasko (Inkl. delkasko. I tillegg: skader på egen bil som du er skyld i. Frivillig.)


Bonus er en rabatt man oppnår ved skadefri kjøring. Etter ett år uten å ta i bruk forsikringen rykker man opp et trinn på bonusstigen inntil man en dag når toppen på 75 prosent. Ved skade rykker man ned 30 prosent på bonusstigen.

Med lavere bonus, blir forsikringen dyrere i mange år fremover, helt til man når toppen av bonusstigen. Jo lavere bonus, desto lengre tid tar det å nå øverste trinnet og desto lengre vil man måtte betale for bonusnedrykket.

Første gang man tegner en bilforsikring får man en startbonus på 20 prosent.

Beregn ditt bonustap

Bilbonuskalkulatoren hjelper deg til å beregne den fremtidige verdien av bonustapet, hvis du får en bonusberøvende skade. Denne beregningen hjelper deg også til å finne ut hvor stor egenandel du bør ha på bilforsikringen din.

Eksempel: Dersom ungdommen har 20 prosent bonus, kræsjer bilen og skaden takseres til 70.000 kroner, vil vedkommende tape på å la forsikringen dekke skaden. Kostnaden ved bonusnedtrykket utgjør nemlig 74.900 kroner.

Og dette er et optimistisk anslag som forutsetter at du ikke kolliderer på nytt i løpet av de neste 19 årene. Kolliderer du på nytt før du har kommet til topps i bonuspyramiden, koster et nedrykk mer.

Samlet bonustap:

Bonus i dag Kostnaden
20% 74 900
30% 60 300
40% 48 600
50% 34 900
60% 28 000
70% 1. år 19 800
70% 2. år 20 700
70% 3. år 20 700
70% 4. år 20 400
70% 5. år 21 200
75% 1-5. år 12 800
75% 6. år 6 000
Tabellen viser summen av bonustap og egenandelen, som utgjør kostnaden ved å la forsikringsselskapet dekke skaden.

Kort oppsummert kan du vurdere kasko slik for en ungdomsbil verdt 60.000-90.000 kroner:

Bonus i dag Velge kasko?
Inntil 50% Nei
60% Kan vurdere
70% og mer Ja

Bygg bonus i fem år

Ungdom bør derfor droppe kasko de første fem årene og konsentrere seg om å bygge opp bonus. Man bygger nemlig opp bonus også om man ikke har kasko eller delkasko. Bilen bør derfor ikke være for dyr, bør koste under 100.000 kroner.

I tillegg er kasko svært dyrt de første ungdomsårene bak rattet. Som 20-åring koster kasko fort 15.000 kroner mer enn bare ansvarsdekningen, ifølge Smarte Pengers beregninger. Dyr kasko og enda høyere bonustap ved bruk av kaskoen er to solide argumenter for å droppe kaskoen de første årene.

Et problem ved å droppe kaskoen er at du kan risikere å tape hele bilverdien ved en skade. For å kunne droppe kaskoen må du ha muligheten til å kjøpe en ny bil. Hvis bilens verdi er over dette smertenivået, må du ha kasko.

70 prosent-regelen

Ungdommen bør karre seg opp på 60 prosent bonus før kasko er aktuelt, helst opp på 70 prosent bonus. Vi forutsetter da en eldre bruktbil, typisk verdt 60.000-90.000 kroner.

Som tabellen under viser, er kaskoen nesten ubrukelig de første årene mens man ennå har lav bonus. Tapte bonuspoeng ved nedrykk (som gir høyere forsikringspremie i 19 år fremover!) og egenandelen utgjør kostnaden. Først når man når «70 % 1. år» er man reddet. Kostnaden er da falt til om lag 20.000 kroner.

Tabellen under tar utgangspunkt i en 20-åring med 20 prosent bonus. Neste år er vedkommende 21 år og har 30 prosent bonus, osv. Gjelder en VW Golf, åtte år gammel.

10 prosent billigere pr leveår

Bilforsikringen (både kasko og ansvar) er dyrest det året man fyller 18. Prisene spriker mellom selskapene, men som tommelfingerregel er forsikringen 10 prosent billigere pr leveår mellom 18 og 25 år, alt annet likt (også bonus), viser Smarte Pengers beregninger. Altså med samme bonus kan en 22-åring regne med 10 prosent rimeligere forsikring enn en 21-åring.

Ved fylte 23 år har prisene falt til et betydelig lavere nivå og er ikke så langt unna «voksen-prisene». Klarer 18-åringen å drøye bilkjøpet, unngår han/hun de aller dyreste forsikringsårene.

NB: Alternativet er heller ikke helt gratis, dvs at ungdommen låner foreldrenes bil. Da krever de fleste selskap forhøyet forsikringspremie frem til låntaker er fylt 25 år.

Det er ikke lov å føre opp ungdommens bil i foreldrenes navn til forsikringsselskapet. Man må nemlig opplyse om hvem som er hovedbruker av bilen. Oppgir man at det er far i huset, mens det i virkeligheten er sønnen som bruker sin egen bil, kan selskapet hevde det er forsikringssvindel. En annen ulempe med et slik triks, er at ungdommen ikke bygger opp bonus.

Grafen under viser prisen for bilforsikring for ulike aldre, med full kasko. Prisen gjelder en åtte år gammel VW Golf. Prisutviklingen ville vært stort sett den samme ved kun ansvarsforsikring.

Jenter sparer mest på å vente til de er 21 år

Ungdom av hannkjønn har betydelig høyere ulykkesrisiko enn jenter. Særlig gjelder dette aldersgruppen 18-21 år. Tidligere differensierte forsikringsselskapene derfor prisene. Men dette ble ansett som kjønnsdiskriminerende og selskapene er i dag pålagt i ha like priser for kjønnene. I dag må altså jentene subsidiere guttas testosteron-herjinger.

Det betyr at bilforsikringen er uforholdsmessig dyr for jenter i ung alder, særlig gjelder det jenter under 21 år og særlig gjelder dette kasko. Dette er et ekstra argument for jenter å drøye med bilkjøpet til de i alle fall er fylt 21, mens helst bør de vente til 23 år. Da har prisene i stor grad falt seg ferdig.

Ekstra ungdomsbonus

Flere forsikringsselskaper tilbyr en ekstra bonus for ungdom som ikke kolliderer. For eksempel tilbakebetaler Gjensidige 6.600 kroner dersom en 18-åring kjører skadefritt i fem år. Er du eldre ved tegning av forsikringen, er bonusen lavere.

Gjensidige tilbyr også 10 prosent rabatt dersom ungdommen kan dokumentere i en kjørebok at han/hun har øvelseskjørt minst 2.000 kilometer før lappen.

Også Eika Forsikring tilbyr lignende bonus. Tegner du bilforsikring hos Eika før du fyller 23 år og kjører skadefritt i fem år tilbakebetaler de deg 5.000 kroner.

Les mer:

Alt om bilforsikring

Hva bestemmer prisen på bilforsikringen

Egenandeler på bilforsikring

Bonussystemet i bilforsikring

Totalkunderabatter

Markedsoversikt:

Priser bilforsikring

Kalkulatorer:

Bilbonuskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne den fremtidige verdien av bonustapet, hvis du får en bonusberøvende skade. Denne beregningen hjelper deg også til å finne ut hvor stor egenandel du bør ha på bilforsikringen din.

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.