Her i Norge fødes vi rett i inn i Statskirken, og nordmenn flest vil uansett overbevisning hevde de har ganske god kontroll på bibelhistorien. Men hva man tror, og hva som er faktisk er sant, er ikke alltid samme sak.

Her er fem ting du aldri skulle tro ikke stammer fra bibelen.

1. Engler

Nå er det ikke slik at det ikke finnes engler i bibelen, men de er ikke hvite skjønnheter med prangende vinger. Engler i bibelhistorien er av den typen du vil trenge intensiv, psykologisk behandling resten av livet for å komme over, dersom du møtte på en.

De fleste engler i bibelen har ikke vinger, men en type har - nemlig serafene. De har nærmere bestemt seks vinger, som brukes til å dekke kroppen med. Ellers ville vi vanlig, dødelige enten bli blinde eller forbrenne dersom vi kom borti dem.

Koselige engler slik vi tror de ser ut er et resultat av kunstneriske friheter, særlig innen malerkunsten opp gjennom historien.

2. Rød djevel med horn og geiteføtter

Satan, Lucifer, Belzebub, Al Pacino eller hva det nå er vi kaller djevelen er lett gjenkjennelig med horn, hale, rødlig hudfarge og bein som en geit. Ikke sant?

Vel, nei. I bibelen finnes det ingen beskrivelser av djevelens utseende bortsett fra da han viste seg som slangen i paradis - om det var djevelen da ...

Hvorfor djevelen blir beskrevet slik vi kjenner ham i dag, må historien ta skylden for. Også her har kunstnere som har fått i oppgave å visualisere ondskapen selv, trukket frem egenskaper som har vært oppfattet som onde i samtiden.

3. Den hellige gral

Gjennom Monty Pyton og filmer som Indiana Jones har vi lært at drikkebegeret Jesus brukte under den siste nattverd har hellige krefter og vil gi personer som drikker av det overnaturlige krefter - som evig liv. Dan Brown spekulerer i «Da Vinci»-koden om den hellige gral egentlig er en den hellige vagina.

Om Brown er inne på noe eller ikke vil du ikke finne ut av i bibelen. Her nevnes ikke den hellige gral med ett eneste ord. Riktignok blir det skrevet at Jesus drikker av et beger, men det blir ikke gjort noe nummer ut av dette - begeret er omtrent like hellig som tallerkenen, bordet eller stolen hvor Jesus sitter med sin hellige rumpe.

Foruten nevnte filmer må skylden for denne misoppfatningen plasseres hos forfatteren Robert de Boron og hans bok Josef fra Arimatea. Ifølge Boron ble begeret brukt til å samle opp Jesus' blod og svette etter korsfestelsen. Resten er historie.

4. Antikrist

Det finnes hele sekter som vier all sin tid til å våke over en potensiell antikrist - en karismatisk statsleder som vil overta verden og i den siste timen gjøre slutt på verden i en harmageddon. Frykten for en antikrist er så sterk at når amerikanerne skal stemme i 2012 vil de gi sin stemme til den personen de mener det er minst sannynlig at er antikrist.

Antikrist nevnes i bibelen fire ganger, men da alltid på samme måte, som her i Johannes’ andre brev kapittel 2, vers 7:

«For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Dette er forføreren, Antikrist!».

Antikrist er med andre ord en hvilken som helst person som ikke tror på Gud.

5. Helvete

Helvete er et brennende sted hvor alle syndere og ikketroende skal pines i all evighet, for eksempel ved å få en hel ananas presset opp i anus. Dette er hjemmet til demoner og smådjevlene, og den eneveldige herskeren er Satan selv.

Vel, ikke helt. Bibelen omtaler noe som kan oppfattes som et helvete, for eksempel i evangeliet etter Matteus, kapittel 13, vers 41 og 42:

«41 Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett. 42 Så skal de kaste dem i ildovnen, der de gråter og skjærer tenner.».

Men det er omtrent så konkret det blir.

Igjen må vi se til kunstnerne som tar seg visse friheter når utgangspunktet er såpass vag som i bibelen. Vi bør blant annet sende en glodvarm tanke til Dante.

Kilde: Cracked.com