Gå til sidens hovedinnhold

«Miljøfartsgrenser gir reduserte helseplager»

Miljøfartsgrenser innebærer at fartsgrensa på utvalgte strekninger reduseres fra 80 til 60 kilometer i timen på vinteren når det er mest svevestøv.Journalist Vidar Bakken spør nylig under dittOslo.no/meninger om det er noen vits med miljøfartsgrenser som få har respekt for. Han viser spesielt til dommen i Borgarting lagmannsrett som har tydeliggjort at vi i dag har et lovverk som er ufullstendig og uklart, knyttet til lovligheten av denne type fartsgrenser. Han viser også til at det kan oppstå trafikkfarer ved at noen opprettholder miljøfartsgrensen på 60 kilometer i timen, mens andre kjører 80 kilometer i timen.

Jeg er enig i at vi nå har en uheldig situasjon, og derfor bør samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) snarest rydde opp i denne uklare situasjonen som har oppstått. Hun har allerede i media lovet å rydde opp, og om nødvendig sikre den lovmessige hjemmelen i god tid før neste vinter.

LES MER OM BIL OG TRAFIKK HER

Miljøfartsgrenser er et viktig og virksomt verktøy for å redusere forurensning og helseplager i byene. Vi ser at det virker, og folk med astma, kols og hjertelidelser får bedre luft å puste i, og det er også blitt færre trafikkulykker fordi folk har lavere fart på vinterføre. Lavere fart gir opptil 40 prosent mindre av helseskadelig svevestøv.

Alle fagmiljøer understreker at svevestøv er helsefarlig og kan for noen være livsfarlig. Jeg har truffet barn i Oslo som ikke kan gå ut på dager når forutrensningen er høy, det gjør dypt inntrykk.

Miljøfartsgrenser er ett av flere virkemidler for å få ned svevestøv. Piggdekkgebyrene og reduksjon i vedfyring er også sentralt i Oslo, for å redusere svevestøv. SV jobber også for å redusere bilkjøringen generelt i Oslo, og vil satse stort på å øke kapasiteten på kollektivtransporten og få flere sykkelveier, slik at folk trygt og effektivt kommer seg fram i byen til jobb, arbeid og fritidsaktiviteter. Her gjenstår det mye arbeid og det er nødvendig å satse mer enn i dag, på kollektive løsninger og sykkelveier for å sikre at Oslo blir en mer miljøvennlig by.

Miljøfartsgrensene er likevel kommet for å bli, det må ryddes opp i lovverket, så det ikke er noen tvil om at disse fartsgrensene må respekteres på lik linje med alle andre fartsgrenser. Selv om en ikke i dag kan få bot om en bryter miljøfartsgrensa, så håper jeg folk likevel vil overholde miljøfartsgrensene, av hensyn til vårt felles miljø.

Det er i vår alles interesse å redusere helsefarer, ikke minst for barn og folk med astma og luftveislidelser.

marianne borgen Marianne Borgen (SV), leder av bystyrets Samferdsels-og miljøkomite

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021