Gå til sidens hovedinnhold

Svenske over på strøm

Et Volvo mer fristilt fra Ford ser at de ikke har noen fremtid uten hybride- og elektriske biler på menyen.

Allerede om to år vil du kunne kjøpe en ladbar Volvo V70 hybrid. Men billig blir den ikke, selv om elleverandøren Vattenfall bidrar med penger til utviklingen.

Klar i 2012

Tidspunktet for lanseringen er ikke tilfeldig valgt. Fra 2012 tar EUs skjerpede krav til utslipp av klimagassen CO2 til å gjelde.

Bilprodusenter som ikke klarer kravene vil etter hvert bli påført bøter som svir på bunnlinjen. Volvo ligger så langt forholdsvis dårlig an med sine store biler og tungt innslag av firehjulstrekkere i bilflåten.

– Dette vil være en bil i den øverste enden av prisskalaen, men vi har ennå ikke tatt stilling til hvordan hybridbilen skal prises, sier Volvos Henrik Järlebratt.

V70 som hybrid ser langt fra ut som noe romskip fra en fjern planet. Nei, den skiller seg rett og slett ikke ut fra en vanlig Volvo.

Fullverdig

– Det er også hensikten. Tanken er å gjøre V70 som plugginn hybrid til en fullverdig femseters personbil uten noen ulemper eller begrensninger. Og den får full tauekapasitet, fortsetter Klas Niste, også han knyttet til teamet som utvikler Volvos hybride biler.

I V70 ladbar hybrid beholdes den vanlige dieselmotoren foran. Elmotoren kobles til bakhjulene og batteripakken pakkes pent ned i gulvet bak baksetet.

Kombinasjonen gir ikke bare mulighet for firehjulsdrift, men også inntil 50 kilometer ren eldrift før de amerikanske litium ion-batteriene fra Ener1 (samme som skal levere batterier til Think) nærmer seg tomme. Da kan du likevel fortsette over 100 mil før dieseltanken også krever påfyll.

0.19 liter per mil

Niste opplyser at 70 hk elmotor og 205 hk dieselmotor med fem sylindere i sum gir drakraft på 700 Nm, men at forbruket definert i NEDU-syklus ender så lavt som 0,19 liter/mil, med et utslipp stipulert til mindre enn 50 gram CO2/km.

Kjøresyklusen baseres på at 75 prosent av all daglig kjøring i EU er under 50 kilometer. Dieselmotoren klargjøres for kjøring på syntetisk biodiesel. Kjørt utelukkende på slikt drivstoff klassifiserer Volvoen som nullutslippsbil.

Dette er noen av de viktigste kjennetegnene ved ladbare hybrider, som Volvo V70 hybrid:

* Høye komponentkostnader.
* Lave driftskostnader.
* Nyter i mange land godt av reduserte avgifter og andre former for myndighetsstyrte incentiver.

Null-områder

Ute på veien oppfører V70 hybrid seg akkurat som en vanlig bil. I vårt tilfelle er dieselmotoren koblet ut og bilen gir fra seg togliknende oppstartlyder. Trekkraften viser at dette holder.

– Brukeren vil selv kunne bestemme når bilen skal kjøres elektrisk og når den skal kjøre på diesel. Dette fordi vi ser for oss at det i fremtiden blir områder regulert utelukkende for kjøring med nullutslippsbiler. Da gjelder det å spare på strømmen til man ankommer dette området, for så å koble over, sier Järlebratt.

Theresa Granérus med doktorgrad i sikkerhet, sier at elektriske og hybride Volvoer naturligvis skal samme høye grad av kollisjonssikkerhet som Volvo er kjent for.

– Dette har vi kollisjonstestet grundig, legger Granérus til.

Likt forbruk

I framtiden kan store biler gå like rimelig som små biler, men de blir mer avanserte og betydelig dyrere.

– Ingen vet hva vi kjører med i 2020. Personlig tror jeg det vil være langt flere elbiler på veiene enn de offisielle tallene antyder. Folk kommer til å oppdage at elbilene er morsomme, de gir en annen kjøreopplevelse. Dette blir selvgenererende.

Det er Volvos Mårten Levenstam som snakker. Han har doktorgrad i mekanikk, og leder avdelingen for langsiktige strategier hos Volvo i Göteborg.

– Men framfor alt får vi langt mer effektive motorer i bilene. Krav til miljøet vil føre til at vi vil se store biler med forbruk som dagens småbiler. Sannsynligvis ender alle biler opp med samme forbruk, enten de er små eller store. Årsaken ligger i at kjøperne av store biler har bedre råd og kan koste på deg den avanserte teknikken som skal til for å oppnå det lavere forbruket. Folk som ikke har råd til det må nøye seg med en mindre bil, fortsetter Levenstam.

Stort tempo

Elbiler og hybrider er dyre løsninger, ikke minst på grunn av prisen på batteriene. Samtidig endrer prisbildet seg med konkurransen og utbredelsen.

Levenstam tror det til å begynne med vil være mennesker med høy utdannelse og god økonomi som kjører plugginn- og elbiler. Og han tror på pooler med slike biler. Stor utbredelse av de aller minste bilene stiller imidlertid Levenstam seg skeptisk til.

– Skal de bli populære, må de knyttes opp mot byers infrastruktur.

Samtidig tror Levenstam det kommer bedre og dyrere småbiler, eksempelvis a la typen Mini.

– Her hos Volvo ser vi både på mindre og større biler enn de vi bygger i dag.

Tempoet i utviklingen trigger Levenstam.

– Ja, det er en utfordring som gjør det spennende å jobbe i bilindustrien. Vi står foran store utfordringer og endringer. Hva er mulig og hvor vil vi?

– Det er slett ikke alltid det ideelle som vinner. Verden er dessverre ikke skrudd sammen slik at de beste løsningene alltid lar seg gjennomføre. Vi må derfor se på hva som er optimalt sett i forhold til hva som realistisk lar seg gjennomføre, konkluderer mannen med glasskulen.

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter