USA er et billand, men i 2009 ble landet for første gang siden andre verdenskirg noe mindre bilpreget.

Men amerikanerne skrotet 14 millioner biler, kjøpte de 10 millioner nye. Dermed ble det 4 millioner færre biler i landet.

Dette fremgår av en rapport fra miljøorganisasjonen Earth Policy Institute.

Antallet biler falt fra rekordhøye 250 millioner til 246 millioner. Til sammenligning er befolkningen i USA på rundt 308 millioner, men det er bare 209 millioner personer med førerkort. Det er dermed nær 1,2 biler pr. sjåfør.

Fallet i antallet biler påvirkes selvsagt av den økonomiske krisen i 2009 og tiltak fra myndighetene for å få folk til å vrake gamle biler (men samtidig kjøpe nye).

Men Earth Policy Institute mener også at markedet rett og slett er mettet, spesielt fordi en stadig større andel av befolkningen bor i byer, hvor det er mer realistisk å klare seg uten bil i hverdagen. Det pekes spesielt på at stadig flere unge i byene ikke har bil.

Lester Brown i Earth Policy Institute tror bilparken kan ha falt med 10 prosent i 2020.

Han mener det årlige salget kan bli liggende mellom 10 og 14 millioner i årene som kommer, mot 15-17 millioner i perioden 1994-2007.

Du kan lese rapporten her.