Bilen er det desidert viktigste transportmiddelet i Norge, men i Nasjonal Transportplan, som skal behandles i Stortinget den 18. juni, nevnes sykkel og tog dobbelt så mange ganger som bilen.

- Nedslående, sier administrerende direktør i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), Jan Johansen.

Tog, gange og sykkel er nevnt henholdsvis 119, 70 og 69 ganger i Nasjonal Transportplan. Bil er kun nevnt 34 ganger. Ordet kollektivtransport er nevnt 143 ganger, syklister 49 og bompenger 129 ganger. Mens bilist bare er nevnt 6 ganger, hevder KNA.

- Vårt desidert viktigste transportmiddel er i relativt liten grad omtalt i Nasjonal Transportplan. Og hva verre er – når bilen først er nevnt er det som oftest i sammenheng med en ønsket overgang fra bil til kollektivtransport. Når bilpolitikken ikke er en del av Nasjonal Transportplan gir man fra seg et viktig verktøy i transportpolitikken, sier Jan Johansen. Som mener politikerne må huske at samfunnet ikke klarer seg uten bilen.

- Bilen har rett og slett blitt et helt avgjørende viktig element i vårt moderne samfunn. Den sikrer verdiskapning og utvikling og løser grunnleggende transportbehov både privat og offentlig, fastslår Johansen. Og legger til:

- Når kollektivtransport og syklister får mer oppmerksomhet i Nasjonal Transportplan enn bilister har man sovet i timen. Bilpolitikk er viktig for å nå målene om lavere utslipp og ikke minst visjonen om null hardt skadde og drepte i trafikken. Vi er enige i at bilen skaper problemer som må løses, men man løser ikke disse ved at bilen forsvinner. Bilen har kommet for å bli, og den teknologiske utviklingen i forhold til både miljø og sikkerhet er enorm.

Johansen påpeker at selv om biltrafikken har økt jevnt og trutt i mange år, har antall drepte og hardt skadde blitt redusert i samme periode.

- Det skyldes ikke minst fornyelsen av bilparken, men dette er er underkommunisert i Nasjonal Transportplan ved at fokuset nesten utelukkende er på veiutbedring, reguleringer og holdningskampanjer.

Kommet for å bli

KNA og Jan Johansen mener at det er bilen som løser det meste av vårt transportbehov, og at det være slik i overskuelig fremtid, selv med en kraftig vekst i kollektivtransporten.

- Vi må derfor bort fra tilnærmingen der bilen kun omtales som et problem, og heller se på hvordan ny teknologi kan gi oss renere og tryggere transport, sier Johansen.

KNA mener riktignok at regjeringen skal ha skryt for omlegging til mer miljøvennlige bilavgifter de siste årene, noe som har ført til en vesentlig reduksjon i CO2-utslippene fra nye biler. KNA er i hovedsak positive til at man premierer mer miljøvennlige biler med lavere avgifter, men ønsker at man også brukte bilavgiftene til å få en tryggere bilpark.

- Vi anbefaler derfor regjeringen å gjøre to grep. For det første må vi innse at sikker bil ikke er luksus, og kjøpsavgiften bør derfor endres for å premiere kjøp av trafikksikker bil. På den måten vil vi raskere få sikrere biler. I tilegg har generelt høye kjøpsavgifter gitt Norge en gammel, forurensende og lite trafikksikker bilpark. KNA vil derfor ha lavere kjøpsavgifter og en nyere bilpark, avslutter Jan Johansen.

Bilen er ikke glemt

KNA sendte nylig over dokumentet ”14 grep for en bedre bilhverdag” til politikere på stortinget. Der krever organisasjonen en reduksjon av engangsavgiften, blant annet ved at at avgift på effekt og vekt av sikkerhetsutstyr fjernes.

Videre vil KNA ha lavere omregistreringsavgift og høyere vrakpant, som et viktig bidrag til fornyelse av vår temmelig gamle bilpark - noe som har både et sikkerhets- og et miljøaspekt. Du kan lese resten av punktene på nettsiden kna.no.

Statssekretær Kjetil Lund i Finansdepartementet synes ikke at det å telle antallet ganger ordet bil finnes i Nasjonal Transportplan, er en spesielt god måte å måle prioritert politikk på.

- Nasjonal Transportplan legger stor vekt på bilen og utbygging av veier, men det er også slik at vi er klare på at trafikkveksten i de store byene primært skal tas av kollektivtrafikken.

Kjetil Lund mener videre at Regjeringen har gjort en god del for å fornye bilparken, og sånn sett er på linje med KNA her.

- Vi har doblet vrakpanten i løpet av to år, og redusert omregistreringsavgiften kraftig. Den gjennomsnittlige engangsavgiften har også gått ned med 30-40 000 kroner de senere år. Så jeg mener at vår politikk legger godt til rette for en fornyelse av bilparken.

Artikkelen er først publisert på klikk.no/motor. Les også:

Bilene med best bakseteplass

Elsykkel-test

En Golf som går seriøst fort

Folkelig hybridluksus