William «Bill» Gross er sjef for verdens største obligasjonsfond, Pacific Investment Management (PIMCO). Hans investeringsråd blir utvilsomt lyttet til.

Nå anbefaler Gross at investorene ikke lar seg lure av alle de statlige milliardene som pumpes inn i Europas økonomier, melder CNBC.

- Fåfengte redningsforsøk
I en kronikk i Financial Times mandag skrev Gross at Europas ledere er sugne på å slå kloa i privat kapital, fordi de vet at de vil trenge disse pengene for å få Europa på fote igjen.

- Det som pumpes inn av offentlige midler er ikke tilstrekkelig, og forsøket på å redde seg seg ut av gjeldskrisen har vært, og vil fortsatt være, fåfengt, sa Gross.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

- Europas politikere vil få se risikopåslag på renten som de aldri har sett maken til, samt nye nedgraderinger fra ratingbyråer. Dette vil nesten garantert føre til at de syke og sengeliggende økonomiene fortsatt vil trenge intensivbehandling, la Gross til.

Sosialistisk innsikt
Ifølge Gross har selv den sosialistiske presidenten Francois Hollande i Frankrike innsett at privat kapital er nødvendig for å få Europa ut av hengemyra.

Til tross for at Europa sårt trenger disse midlene, råder altså Gross investorene til å holde seg unna.

Den amerikanske superforvalteren er spesielt bekymret for situasjonen i Spania og Italia. Han mener at krisen ikke er løst selv om de skulle greie å bringe renten på disse landenes statsobligasjoner ned fra dagens høye nivå på syv prosent. Gross begrunner dette med lav vekst.

Frykter nullvekst
- Når rentenivået er høyere enn den nominelle veksttakten i landets brutto nasjonalprodukt, så vil det uunngåelig føre til gjeldsvekst (målt i prosent av brutto nasjonalprodukt), selv om landet oppnår budsjettbalanse.

Gross frykter tilnærmet nullvekst i Spania og Italia, og de vil drukne i gjeld, selv om de altså skulle greie å få lån til lavere rente, rundt 4 prosent.

Uten mer tilførsel av privat kapital, vil alle redningsprosjekter - så som European Financial Stability Facility og European Stability Mechanism - være uten effekt, mener han.

- Har mistet tilliten
Gross la til at internasjonale investorer har mistet tiliten til europeiske politikere og deres utilstrekkelige politiske tiltak, og stadige nedgraderinger fra de internasjonale ratingbyråene tvinger investorene til å finne andre områder å investere i.

- Og når politikerne endelig innser hvor vaklevoren penge- og finanspolitikken de har rigget til er, så er det ingen vei tilbake. Det finnes ingen trygg havn, avsluttet Gross