Alt om eltilsyn

Det lokale eltilsynet er de som passer på at det elektriske anlegget ditt fungerer som det skal og ikke representerer noen risiko. De kan komme hjem til deg og ta stikkprøver, og de kan pålegge deg å foreta utbedringer hvis de finner grunn til det.