Bølgekraft – Den stabile energikilden

Bølgeenergi har mye potensial. Havene dekker store deler av jorden, så denne formen for energi er veldig lett tilgjengelig. Bølgeenergi har også mange forskjellige positive aspekter. For det første er energien grønn, å utnytte bølgeenergi avgir ingen skadelige gasser, og den kan enkelt erstatte energier som gjør det, for eksempel bruk av fossilt brensel.

Bølgekraft er en stabil energikilde