Dagens strømpris – Nord Pool – Den Nordiske kraftbørsen 

ør den endelige regningen du får på ditt forbruk inneværende måned. Den nordiske kraftbørsen Nord Pool spiller imidlertid en viktig rolle.