Billig strøm i Drammen Mars 2023

Finn beste strømavtale der du bor

Dagens strømpris øre/KWh, oppdatert 31 Mars 2023.

-8 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
1,048.27 kr
per måned
78.62 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Kun nye kunder
Betaling: etterskudd
Maksimal kwh per år: 75000 KWh à
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
-
Påslag
-8 øre
=
78.62 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 78.62 øre
1,048.27 kr
+
Fastbeløp til Agva Kraft
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,048.27 kr
0 kr øre/kWt
Påslag
12 måneder
Garantet pris
1,203.93 kr
per måned
86.62 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
=
86.62 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 86.62 øre
1,154.93 kr
+
Fastbeløp til NorgesEnergi as
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,203.93 kr
0 kr øre/kWt
Påslag
24 måneder
Garantet pris
1,203.93 kr
per måned
86.62 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: sms
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
=
86.62 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 86.62 øre
1,154.93 kr
+
Fastbeløp til Talkmore
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,203.93 kr
1.99 kr øre/kWt
Påslag
under 1 måneder
Garantet pris
1,182.47 kr
per måned
88.61 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
1.99 øre
=
88.61 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 88.61 øre
1,181.47 kr
+
Fastbeløp til Notodden Energi AS
1 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,182.47 kr
5 kr øre/kWt
Påslag
under 1 måneder
Garantet pris
1,221.60 kr
per måned
91.62 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: sms
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
5 øre
=
91.62 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 91.62 øre
1,221.60 kr
+
Fastbeløp til Luster Energi AS
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,221.60 kr
6.5 kr øre/kWt
Påslag
6 måneder
Garantet pris
1,241.60 kr
per måned
93.12 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Maksimal kwh per år: 40000 KWh à
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
6.5 øre
=
93.12 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 93.12 øre
1,241.60 kr
+
Fastbeløp til Sunndal Energi AS
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,241.60 kr
3.99 kr øre/kWt
Påslag
under 1 måneder
Garantet pris
1,257.13 kr
per måned
90.61 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: forskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
3.99 øre
=
90.61 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 90.61 øre
1,208.13 kr
+
Fastbeløp til Norwegian Power AS
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,257.13 kr
6.2 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
1,286.60 kr
per måned
92.82 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Alle kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
6.2 øre
=
92.82 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 92.82 øre
1,237.60 kr
+
Fastbeløp til Ustekveikja Energi AS
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,286.60 kr
9.95 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
1,326.60 kr
per måned
96.57 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
86.62 øre
+
Påslag
9.95 øre
=
96.57 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 96.57 øre
1,287.60 kr
+
Fastbeløp til Hurum Kraft AS
39 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,326.60 kr

Billig Strøm i Drammen – Finn den billigste strømprisen i Drammen

Strøm og strømpriser er kilden til mye irritasjon og frustrasjon for svært mange av oss. Om vinteren snakker alle om hvor dyr strømmen er, og hvor mye vi betalte denne måneden i forhold til forrige måned. Så kommer det bedre dager, og da glemmer vi nesten strømprisene, regningen tar ikke knekken på budsjettet vårt. På slike dager er det også lett å glemme at det hadde vært lurt å ta seg noen minutter for å undersøke om det er muligheter til å få billigere strøm. I denne artikkelen skal vi forsøke å hjelpe litt med det.

Om strøm i Drammen og strømregion Øst

Som en grei start, er det lurt å vite hvilken strømregion man hører til. Norge er inndelt i flere strømregioner, og det kan være forskjeller i prisene fra region til region. De fem ulike regionene er: Vest (N05), Nord (N04), Midt (N03), Sør (N02) og Øst (N01). For oss som tilhører i Drammen er det region Øst (N01) som gjelder.

Vår region er kjennetegnet ved at befolkningstettheten er ganske høy. Dette fører igjen til at nettleien kan bli noe lavere for oss, fordi beløpet fordeles på flere personer. Nettleien blir dyrere der det er lengre avstander mellom forbrukerne og færre å fordele leien på. Nå er region Øst preget av sterk befolkningsvekst, og det kan jo virke lovende for fremtiden med tanke på strømprisene. Det er likevel flere ting som påvirker størrelsen på nettleien. Den settes på bakgrunn av lokasjon, nettselskap, strømforbruket ditt, type hovedsikring og statlige utgifter.

På den andre siden er Region Øst også preget av kraftunderskudd, noe som kan påvirke prisene oppover igjen. Transformatorstasjoner flere steder i regionen oppgraderes, slik at etterspørselen kan dekkes.

Hvordan bestemmes dagens strømpris?

Strømprisen bestemmes av flere faktorer, og de fleste av oss har innsett at vinteren kan være besværlig. Etterspørselen øker, og dersom produksjonen av kraft samtidig minker så vil prisene skyte til værs. Nå er vi likevel ikke alene om strømmen, vi samarbeider med flere land. Vi eksporterer og vi importerer også kraft. Norge ligger under kraftbørsen Nord Pool. Her handler alle leverandørene strømmen inn til spotpris. Prisen på strømmen blir satt dagen før, men den endrer seg time for time underveis. Strøm er ferskvare, den kan ikke lagres. Derfor skal strømmen som produseres også forbrukes. Etter at leverandørene har handlet inn strøm fra kraftbørsen, videreselger de den til oss kunder. Den selges på ulike måter i form av ulike avtaler.

Finn den beste strømavtalen i Drammen

I de siste årene har vi fått mye mer aggressiv reklame fra strømleverandører. For å forstå et tilbud, bør man også forstå hva det går ut på. Det er ikke bare hvilken strømleverandør i Drammen du ønsker som har betydning. Hvordan din husstand forbruker strøm er svært utslagsgivende på hvilken avtale du bør ta. Forbrukerrådet gir en ganske klar tale til de norske forbrukerne. De mener at så mye som 3 av 4 kunder kan spare opptil 30 % av strømkostnadene sine ved å bytte leverandør. I tillegg øker konkurransen når forbrukerne bytter leverandører. Dette vil igjen skape bedre tilbud. De nye strømmålerne gjør det lettere å lese av strømforbruket, man kan se forbruket hver eneste time.

Vi skal se litt på variasjonen når det gjelder strømpriser i Drammen, alt etter hvilken avtale du vil gå for. En avtale med spotpris og et årlig forbruk på 16000 kWt per år, vil gi månedspriser som varierer fra 956 kroner til 1143 kroner. Endrer vi til avtale med fast pris vil prisene variere fra 399 kroner per måned helt opp til 953 kroner per måned. Da vil billigst strøm i Drammen komme fra Agva med litt ulike lengder på avtalene. Deretter følger Tindekraft og SFE Fast. En avtale med variabel pris vil i dag ligge mellom 400 kroner måneden fra billigste leverandør og opp til 1120 kroner måneden fra den dyreste.

Med så store variasjoner, er det bare trist dersom forbrukerne ikke undersøker mulighetene de har.

Hvilken avtale bør jeg velge?

Nå så vi nettopp på hva prisene vil gi i dag med utgangspunkt i de ulike typer avtaler vi kan velge. Det som er sikkert, er at du bør velge den avtalen som passer din husstand best. Da bør du se på hva slags forbruk dere har, når på døgnet bruker dere mest strøm og kan dere eventuelt endre det til å bruke mer strøm den tiden på døgnet når strømmen er billigst? Vi må også ta i betraktning at strømprisene endrer seg, og som regel blir høyere på vinteren når forbruket vårt øker. Forbrukerrådet sier at i de fleste tilfeller så lønner det seg på lang sikt å ha en spotprisavtale. På den andre siden så bør du vite at du klarer noen harde vintermåneder med høyere strømregninger.

Sammendrag

På sommeren går dagene som regel lett, og vi tenker ikke så mye på strøm. Dette er fordi vi ikke bruker så mye av det. Dagene er varme og varmepumpa går ikke på full guffe hele dagen. Men når vinteren har meldt sin anmarsj begynner vi å tenke ganske mye på strøm og strømpriser. Vi har gjennom denne artikkelen gitt et godt grunnlag for hvordan du best kan finne billig strøm i Drammen. Strømprisene varierer ut fra flere forhold, og når du har vurdert hvordan din husstand forbruker strøm, har du kanskje bestemt deg for hva slags avtale som vil passe best. Da ligger alt til rette for et vellykket bytte av strømleverandør.

Ofte stilte spørsmål

Hva sier forbrukerrådet om de ulike avtalene?

Forbrukerrådet anbefaler spotprisavtaler fordi de viser seg å være de avtalene man kan spare mest på over tid. Likevel må man være forberedt på noen måneder med høyere regning.

Er det mye arbeid for å bytte leverandør av strøm?

Å bytte strømleverandør er veldig enkelt. Nå kan vi gjøre den vanskelige jobben med å innhente priser og avtalevilkår. Den hardeste jobben for kunden er å se på hvilken type forbruk husstanden har. Dette for å vurdere om det blir best med en spotprisavtale, en fastprisavtale eller en variabel avtale.

Sammenlign strømpriser nå

Strømprisen varier hvor i landet du bor. Skriv inn postnummer og finn billigste strømavtale.

Åfjord
Agdenes
Åkrehamn
Ål
Ålesund
Ålgård
Alstahaug
Alta
Alvdal
Alver
Åmli
Åmot
Andebu
Andøy
Årdal
Aremark
Arendal
Arna
Ås
Åseral
Asker
Askim
Askøy
Askvoll
Åsnes
Audnedal
Aukra
Aure
Aurland
Aurskog-høland
Austevoll
Austrheim
Averøy
Balestrand
Ballangen
Balsfjord
Bamble
Bardu
Båtsfjord
Bærum
Beiarn
Bekkelaget
Berg
Bergen
Berlevåg
Bindal
Birkenes
Bjerkreim
Bjørnafjorden
Bjørnøya
Bjugn
Bodø
Bokn
BØ (n.)
BØ (tel.)
Bømlo
Bremanger
Brønnøy
Brumunddal
Bryne
Bygland
Bykle
Dovre
Dønna
Drammen
Drangedal
Drøbak
Dyrøy
Egersund
Eid
Eide
Eidfjord
Eidsberg
Eidskog
Eidsvoll
Eigersund
Elverum
Enebakk
Engerdal
Etne
Etnedal
Evenes
Evje og Hornnes
Fannrem
Farsund
Fauske
Færder
Fedje
Fet
Fetsun-østersund
Fevik
Fikkjo
Finnøy
Fitjar
Fjaler
Fjell
Flå
Flakstad
Flatanger
Flekkefjord
Flesberg
Flora
Florø
Folldal
Forsand
Fosnes
Førde
Fræna
Fredrikstad
Frogn
Froland
Frosta
Frøya
Fusa
Fyresdal
Gamvik
Gaular
Gausdal
Geithus
Gildeskål
Giske
Gjemnes
Gjerdrum
Gjerstad
Gjesdal
Gjøvik
Gloppen
Gol
Gran
Grane
Granvin
Gratangen
Grimstad
Grong
Grue
Gulen
Hadsel
Halden
Halsa
Hamar
Hamarøy
Hammerfest
Haram
Hareid
Harstad
Hasvik
Hattfjelldal
Haugesund
Hægebostad
Heim
Hemne
Hemnes
Hemsedal
Herøy
HerØy (m.r.)
HerØy (n.)
Hitra
Hjartdal
Hjelmeland
Hobøl
Hof
Hol
Hole
Holmestrand
Holtålen
Hommelvik
Hommersåk
Hopen
Hornindal
Horten
Hønefoss
Høyanger
Høylandet
Hurdal
Hurum
Hvaler
Hyllestad
Ibestad
Inderøy
Indre Østfold
Iveland
Jan mayen
Jessheim
Jevnaker
Jondal
Jølster
Jørpeland
Kåfjord
Karasjok
Karlsøy
Karmøy
Kautokeino
Klæbu
Klepp
Kleppe
Kløfta
Knarrevik
Knarvik
Kongsberg
Kongsvinger
Konnerud
Kopervik
Korsvik
Kragerø
Kristiansand
Kristiansund
Krødsherad
Kvaløysletta
Kvalsund
Kvam
Kvæfjord
Kvænangen
Kvernaland
Kvinesdal
Kvinnherad
Kviteseid
Kvitsøy
Lardal
Larvik
Lavangen
Lærdal
Lebesby
Leikanger
Leirfjord
Leirvik
Leka
Leksvik
Lenvik
Lesja
Levanger
Lier
Lierne
Lillehammer
Lillesand
Lillestrøm
Lindås
Lindesnes
Lom
Lommedalen
Loppa
Lødingen
Lørenskog
Løten
Lund
Lunner
Lurøy
Luster
Lyngdal
Lyngen
Målselv
Malvik
Mandal
Marker
Marnardal
Masfjorden
MÅsØy
Meland
Meldal
Melhus
Meløy
Meråker
Midsund
Midtre gauldal
Mo i Rana
Modalen
Modum
Molde
Mosjøen
Moskenes
Moss
Mysen
Namdalseid
Namsos
Namsskogan
Nannestad
Narvik
Naustdal
Nærbø
Nærøysund
Nedre eiker
Nes
Nesbyen
Nesna
Nesodden
Nesoddtangen
Nesseby
Nesset
Nissedal
Nittedal
Nome
Nord-aurdal
Nord-fron
Nord-odal
Norddal
Nordkapp
Nordre land
Nordreisa
Nore og uvdal
Notodden
Nøtterøy
Odda
Oppdal
Oppegård
Orkanger
Orkdal
Os (hedmark)
Os (hordaland)
Osen
Oslo
Osøyro
Osterøy
Overhalla
Øksnes
Ørland
Ørskog
Ørsta
Østre toten
Øvre eiker
Øyer
Øygarden
Øystre Slidre
Porsanger
Porsgrunn
Råde
Radøy
Råhold
Rakkestad
Randaberg
Raufoss
Rauma
Rælingen
Re
Rendalen
Rennebu
Rennesøy
Rindal
Ringebu
Ringerike
Ringsaker
Risør
Rissa
Roan
Rollag
Rotnes
Rødøy
Rømskog
Røros
Røst
Røyken
Røyrvik
Rygge
Salangen
Saltdal
Samnanger
Sande (m.r.)
Sande (v.)
Sandefjord
Sandnes
Sandnessjøen
Sandøy
Sandvika
Sarpsborg
Sauda
Sauherad
Sel
Selbu
Selje
Seljord
Sigdal
Siljan
Sirdal
Skånland
Skaun
Skedsmo
Ski
Skien
Skiptvet
Skjåk
Skjervøy
Skodje
Smøla
Snåsa
Snillfjord
Sogndal
Sokndal
Sola
Solund
Songdalen
Sortland
Søgne
Sømna
SØndre land
Sør-Aurdal
Sør-Fron
SØr-odal
SØr-varanger
SØrfold
Sørreisa
SØrum
Spitsbergen
Spydeberg
Stad
Stange
Stavanger
Stavern
Steigen
Steinkjer
Stjørdal
Stokke
Stor-elvdal
Stord
Stordal
Storfjord
Strand
Stranda
Straume
Stryn
Sula
Suldal
Sund
Sunndal
Sunnfjord
Surnadal
Sveio
Svelvik
Sykkylven
Tana
Time
Tingvoll
Tinn
Tjeldsund
Tjøme
Tokke
Tolga
Torsken
Tønsberg
Tranøy
Træna
Tromsdalen
Tromsø
Trondheim
Trøgstad
Trysil
Tvedestrand
Tydal
Tynset
Tysfjord
Tysnes
Tysvær
Ullensaker
Ullensvang
Ulstein
Ulsteinvik
Ulvik
Utsira
Vadsø
Vågån
Vågsøy
Vaksdal
Våler
Valle
Vang
Vanylven
Vardø
Værøy
Vefsn
Vega
Vegårshei
Vennesla
Verdal
Verdalen
Verdalsøra
Verran
Vestby
Vestnes
Vestre slidre
Vestre toten
Vestvågøy
Vevelstad
Vik
Vikna
Vindafjord
Vinje
Volda
Voss
Vossevangern