Fossilt brensel forsvinner ikke med det første

I denne artikkelen vil vi se på hva fossilt brennstoff er og om fossilt brensel er forventet å vare i uoverskuelig fremtid. Naturgass, kull og olje er ikke-fornybare energikilder, og reservene blir stadig mindre. Hva er løsningen? Er det uunngåelig å bygge flere atomkraftverk, eller kan vi bli mer fornybare og grønne de neste ti-årene?

Fossilt brensel