Billig strøm i Fredrikstad Mars 2023

Finn beste strømavtale der du bor

Dagens strømpris øre/KWh, oppdatert 23 Mars 2023.

-8 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
1,094.80 kr
per måned
82.11 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Kun nye kunder
Betaling: etterskudd
Maksimal kwh per år: 75000 KWh à
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
90.11 øre
-
Påslag
-8 øre
=
82.11 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 82.11 øre
1,094.80 kr
+
Fastbeløp til Agva Kraft
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,094.80 kr
0 kr øre/kWt
Påslag
12 måneder
Garantet pris
1,250.47 kr
per måned
90.11 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
90.11 øre
=
90.11 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 90.11 øre
1,201.47 kr
+
Fastbeløp til NorgesEnergi as
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,250.47 kr
0 kr øre/kWt
Påslag
24 måneder
Garantet pris
1,250.47 kr
per måned
90.11 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: sms
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
90.11 øre
=
90.11 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 90.11 øre
1,201.47 kr
+
Fastbeløp til Talkmore
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,250.47 kr
1.99 kr øre/kWt
Påslag
under 1 måneder
Garantet pris
1,229.00 kr
per måned
92.10 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
90.11 øre
+
Påslag
1.99 øre
=
92.10 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 92.10 øre
1,228.00 kr
+
Fastbeløp til Notodden Energi AS
1 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,229.00 kr
5 kr øre/kWt
Påslag
under 1 måneder
Garantet pris
1,268.13 kr
per måned
95.11 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: sms
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
90.11 øre
+
Påslag
5 øre
=
95.11 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 95.11 øre
1,268.13 kr
+
Fastbeløp til Luster Energi AS
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,268.13 kr
6.5 kr øre/kWt
Påslag
6 måneder
Garantet pris
1,288.13 kr
per måned
96.61 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Maksimal kwh per år: 40000 KWh à
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
90.11 øre
+
Påslag
6.5 øre
=
96.61 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 96.61 øre
1,288.13 kr
+
Fastbeløp til Sunndal Energi AS
0 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,288.13 kr
3.99 kr øre/kWt
Påslag
under 1 måneder
Garantet pris
1,303.67 kr
per måned
94.10 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: forskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
90.11 øre
+
Påslag
3.99 øre
=
94.10 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 94.10 øre
1,254.67 kr
+
Fastbeløp til Norwegian Power AS
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,303.67 kr
6.2 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
1,333.13 kr
per måned
96.31 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Alle kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
90.11 øre
+
Påslag
6.2 øre
=
96.31 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 96.31 øre
1,284.13 kr
+
Fastbeløp til Ustekveikja Energi AS
49 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,333.13 kr
9.95 kr øre/kWt
Påslag
1 måneder
Garantet pris
1,373.13 kr
per måned
100.06 øre/kWt
Bytt nå Annonse
Vilkår
Standard varslingslingsmåte ved prisendring: email
Oppgitt pris tilbys til følgende kunder: Nye og eksisterende kunder
Betaling: etterskudd
Slik regnes prisen
Spotpris i dag
90.11 øre
+
Påslag
9.95 øre
=
100.06 øre
+
Forbruk 1333 KWh à 100.06 øre
1,334.13 kr
+
Fastbeløp til Hurum Kraft AS
39 kr
=
Estimert strømkostnad denne måneden
1,373.13 kr

Billig Strøm i Fredrikstad – Finn den billigste strømprisen i Fredrikstad

Det fins mange strømleverandører å velge mellom rundt omkring, og man står fritt til å velge. I denne artikkelen skal vi derfor se litt nærmere på en del forhold man bør være klar over når man ønsker å finne billig strømavtale i Fredrikstad. Det fins også masse reklame som kan være litt misvisende, på grunn av at det ligger komplekse avtaler bak som man ikke skjønner omfanget av. Plutselig har man gått inn i en avtale som endte opp med å bli mye dyrere enn forespeilet. Derfor er det greit å ha litt forståelse for strømpriser og strømavtaler.

Om strøm i Fredrikstad og strømregion Øst

Hvis du vurderer å bytte strømleverandør i Fredrikstad, så er det greit å vite litt om strømregionene i Norge, og hvilken region Fredrikstad hører til. De ulike strømregionene opererer med litt variasjoner i prisene. At det forekommer ulikheter avhenger av en mengde faktorer. Fredrikstad ligger i strømregion Øst, også kalt N01. Det fins fire andre strømregioner i landet, og de er Sør (N02), Midt (N03), Nord (N04) og Vest (N05).

Hvordan bestemmes dagens strømpris?

For å forstå hva som bestemmer strømprisen, skal vi først se på Nord Pool. Nord Pool er kraftbørsen for markedet i Nord-Europa. Vi handler strøm i samarbeid med en del andre land. Statkraft i Norge og lignende selskaper i de andre landene eier kraftbørsen. Strømprisen blir dermed satt på bakgrunn av ting som skjer i både Norge og de landene vi samarbeider med. Hvor mye kraft vi klarer å produsere, etterspørsel fra forbrukerne, hvor mye kraft vi eksporterer, dollarkurs og overføringsbegrensninger i strømnettet er bare noen av faktorene som bestemmer prisen. Dette med overføringsbegrensninger i strømnettet kan ha en betydelig påvirkning på din strømpris, spesielt dersom du bor i et område som ligger på grensen mellom ulike regioner. Dette kalles også gjerne for flaskehalser.

Finn den beste strømavtalen i Fredrikstad

Det finnes per i dag 95 ulike strømleverandører i Norge, det kan dermed virke som en uoverkommelig oppgave å skaffe seg oversikt nok til å finne billigst strøm i Fredrikstad. En strømleverandør kan være riktig for deg, mens en helt annen strømleverandør kan være riktig for noen andre. Forbruket ditt spiller en rolle, med tanke på hvilken leverandør som kan gi deg beste strømpris i Fredrikstad. Dersom du i dag går for en avtale med spotpris og du har et årlig forbruk på 16000 kWt per år, vil leverandører som Agva, Kraftriket, NTE og Huskraft komme ut med de beste prisene. Da vil strømprisen per måned ligge på 940-942 kroner hos disse leverandørene. Ser vi dermed på de dyreste leverandørene ligger prisen på opptil 1127 kroner per måned.

Dersom man heller går for en fastpris, vil et enkelt søk på like mye kWt per år gi månedspriser som varierer mellom 399 kroner og helt opp til 953 kroner. Da sier det seg selv at man kan spare mye penger på å bytte leverandør.

Hvilken avtale bør jeg velge?

Hvilken avtale du bør velge vil avhenge litt av din økonomiske situasjon. Er du avhenging av forutsigbare utgifter fra måned til måned, så er nok fastpris det du bør gå for.

Dersom du har litt slingringsmonn, og økonomien din tåler at det kommer en litt høy regning en måned noen ganger, så er nok spotpris det riktige. Spotpris vil stort sett alltid lønne seg i lengden. Prisen kan svinge fra dag til dag, og til og med fra time til time. Har du litt oversikt over når på døgnet strømprisen er billig, så kan du også legge opp til å bruke mest strøm når da. Dette avhenger også selvfølgelig av at du har muligheten til å bruke mindre strøm når den er dyrest. Har du stor familie med barn i ulike aldre, kan det være at det er vanskeligere å legge om strømforbruket sitt på en slik måte. Dette er alle faktorer man bør ta i betraktning før man velger hvilken type avtale man skal velge.

I tillegg fins det en annen type avtale som er en slags mellomting, nemlig variabel pris. Likevel er forbrukerrådet ganske klare i sin anbefaling, det beste er å velge spotprisavtale og da med minst 12 måneders prisgaranti. Forbrukerrådet er også ganske sikre på at svært mange sitter med altfor dyre strømavtaler, og svært få forbrukere forstår prisingen. Dermed skor strømleverandørene seg på at kundene ikke setter seg inn i prising og avtaler.

Vi gjør jobben uten forpliktelser for deg

Dersom du har bestemt deg for å bytte strømleverandør og vil finne billigst strøm i Fredrikstad, så slipper du likevel å gjøre all jobben selv. Vi gjør jobben for deg, enkelt og greit. Alt du behøver å gjøre er å fylle ut et skjema, og så gjør vi arbeidet med å sammenlikne priser fra alle leverandørene. Du får dermed muligheten til å kunne se hvilken strømavtale i Fredrikstad som vil passe deg best. I neste omgang bestemmer du deg bare for hvilket tilbud du vil gå for. Og dersom du ikke er helt sikker, så er du ikke forpliktet til å velge noen avtale heller. Faktisk har du ingenting å tape, annet enn de få minuttene du trenger til å fylle ut skjemaet.

Sammendrag

Vi har sett litt på hvordan strømprisen blir bestemt, at det er mange faktorer som ligger til grunn for strømprisen fra dag til dag. Vi har videre også sett på ulike avtaler, og at det stort sett vil lønne seg å velge spotpris, dersom økonomien gir rom for litt uforutsigbarhet. Vi gikk også inn på hvor stor variasjonen kan være fra leverandør til leverandør og fra avtale til avtale. Til sist har vi sett på fordelen av å slippe å gjøre jobben med å innhente priser selv, at du lett bare fyller ut et skjema, så får du all infoen du trenger tilbake samlet. Slik blir det lettere for deg å se hvilken leverandør som kan gi deg billigst strøm i Fredrikstad. Forbrukerrådet også sier at alt for mange kunder sitter på altfor dyre strømavtaler, du vil vel ikke være en av dem?

Ofte stilte spørsmål

Hvordan finner jeg billig strøm i Fredrikstad?

Det finnes per i dag 95 ulike strømleverandører i Norge, det kan dermed virke som en uoverkommelig oppgave å skaffe seg oversikt nok til å finne billigst strøm i Fredrikstad. En strømleverandør kan være riktig for deg, mens en helt annen strømleverandør kan være riktig for noen andre. I vår sammenligningstjeneste for strøm kan du finne alle beste tilbudene i Fredrikstad. Ved hjelp av en sammenligningstjeneste unngår du også alle lokketilbudene og useriøse aktørene som finnes i strømmarkedet. 

Hvilken nettleverandør har jeg i Fredrikstad?

Om du bor i Fredrikstad er det NorgesNett du betaler nettleie til. Nettleien i Fredrikstad er relativt billig sammenlignet med andre regioner. Kostnadene for drift og vedlikehold av strømnettet blir fordelt på husstandene i et gitt område. Det er heldig for beboerne i Fredrikstad på grunn av den relativt høye befolkningstettheten.

Hva er den billigste strømavtalen i Fredrikstad?

Forbrukerrådet anbefaler å bruke en spotprisavtale fordi de har vist seg å være billigst over tid. Nedsiden ved spotprisavtalene er at det kan skje store svingninger i strømmarkedet og noen perioder kan bli spesielt dyre. Du kan finne de billigste spotprisavtalene i vår sammenligningstjeneste for strøm. 

Sammenlign strømpriser nå

Strømprisen varier hvor i landet du bor. Skriv inn postnummer og finn billigste strømavtale.

Åfjord
Agdenes
Åkrehamn
Ål
Ålesund
Ålgård
Alstahaug
Alta
Alvdal
Alver
Åmli
Åmot
Andebu
Andøy
Årdal
Aremark
Arendal
Arna
Ås
Åseral
Asker
Askim
Askøy
Askvoll
Åsnes
Audnedal
Aukra
Aure
Aurland
Aurskog-høland
Austevoll
Austrheim
Averøy
Balestrand
Ballangen
Balsfjord
Bamble
Bardu
Båtsfjord
Bærum
Beiarn
Bekkelaget
Berg
Bergen
Berlevåg
Bindal
Birkenes
Bjerkreim
Bjørnafjorden
Bjørnøya
Bjugn
Bodø
Bokn
BØ (n.)
BØ (tel.)
Bømlo
Bremanger
Brønnøy
Brumunddal
Bryne
Bygland
Bykle
Dovre
Dønna
Drammen
Drangedal
Drøbak
Dyrøy
Egersund
Eid
Eide
Eidfjord
Eidsberg
Eidskog
Eidsvoll
Eigersund
Elverum
Enebakk
Engerdal
Etne
Etnedal
Evenes
Evje og Hornnes
Fannrem
Farsund
Fauske
Færder
Fedje
Fet
Fetsun-østersund
Fevik
Fikkjo
Finnøy
Fitjar
Fjaler
Fjell
Flå
Flakstad
Flatanger
Flekkefjord
Flesberg
Flora
Florø
Folldal
Forsand
Fosnes
Førde
Fræna
Fredrikstad
Frogn
Froland
Frosta
Frøya
Fusa
Fyresdal
Gamvik
Gaular
Gausdal
Geithus
Gildeskål
Giske
Gjemnes
Gjerdrum
Gjerstad
Gjesdal
Gjøvik
Gloppen
Gol
Gran
Grane
Granvin
Gratangen
Grimstad
Grong
Grue
Gulen
Hadsel
Halden
Halsa
Hamar
Hamarøy
Hammerfest
Haram
Hareid
Harstad
Hasvik
Hattfjelldal
Haugesund
Hægebostad
Heim
Hemne
Hemnes
Hemsedal
Herøy
HerØy (m.r.)
HerØy (n.)
Hitra
Hjartdal
Hjelmeland
Hobøl
Hof
Hol
Hole
Holmestrand
Holtålen
Hommelvik
Hommersåk
Hopen
Hornindal
Horten
Hønefoss
Høyanger
Høylandet
Hurdal
Hurum
Hvaler
Hyllestad
Ibestad
Inderøy
Indre Østfold
Iveland
Jan mayen
Jessheim
Jevnaker
Jondal
Jølster
Jørpeland
Kåfjord
Karasjok
Karlsøy
Karmøy
Kautokeino
Klæbu
Klepp
Kleppe
Kløfta
Knarrevik
Knarvik
Kongsberg
Kongsvinger
Konnerud
Kopervik
Korsvik
Kragerø
Kristiansand
Kristiansund
Krødsherad
Kvaløysletta
Kvalsund
Kvam
Kvæfjord
Kvænangen
Kvernaland
Kvinesdal
Kvinnherad
Kviteseid
Kvitsøy
Lardal
Larvik
Lavangen
Lærdal
Lebesby
Leikanger
Leirfjord
Leirvik
Leka
Leksvik
Lenvik
Lesja
Levanger
Lier
Lierne
Lillehammer
Lillesand
Lillestrøm
Lindås
Lindesnes
Lom
Lommedalen
Loppa
Lødingen
Lørenskog
Løten
Lund
Lunner
Lurøy
Luster
Lyngdal
Lyngen
Målselv
Malvik
Mandal
Marker
Marnardal
Masfjorden
MÅsØy
Meland
Meldal
Melhus
Meløy
Meråker
Midsund
Midtre gauldal
Mo i Rana
Modalen
Modum
Molde
Mosjøen
Moskenes
Moss
Mysen
Namdalseid
Namsos
Namsskogan
Nannestad
Narvik
Naustdal
Nærbø
Nærøysund
Nedre eiker
Nes
Nesbyen
Nesna
Nesodden
Nesoddtangen
Nesseby
Nesset
Nissedal
Nittedal
Nome
Nord-aurdal
Nord-fron
Nord-odal
Norddal
Nordkapp
Nordre land
Nordreisa
Nore og uvdal
Notodden
Nøtterøy
Odda
Oppdal
Oppegård
Orkanger
Orkdal
Os (hedmark)
Os (hordaland)
Osen
Oslo
Osøyro
Osterøy
Overhalla
Øksnes
Ørland
Ørskog
Ørsta
Østre toten
Øvre eiker
Øyer
Øygarden
Øystre Slidre
Porsanger
Porsgrunn
Råde
Radøy
Råhold
Rakkestad
Randaberg
Raufoss
Rauma
Rælingen
Re
Rendalen
Rennebu
Rennesøy
Rindal
Ringebu
Ringerike
Ringsaker
Risør
Rissa
Roan
Rollag
Rotnes
Rødøy
Rømskog
Røros
Røst
Røyken
Røyrvik
Rygge
Salangen
Saltdal
Samnanger
Sande (m.r.)
Sande (v.)
Sandefjord
Sandnes
Sandnessjøen
Sandøy
Sandvika
Sarpsborg
Sauda
Sauherad
Sel
Selbu
Selje
Seljord
Sigdal
Siljan
Sirdal
Skånland
Skaun
Skedsmo
Ski
Skien
Skiptvet
Skjåk
Skjervøy
Skodje
Smøla
Snåsa
Snillfjord
Sogndal
Sokndal
Sola
Solund
Songdalen
Sortland
Søgne
Sømna
SØndre land
Sør-Aurdal
Sør-Fron
SØr-odal
SØr-varanger
SØrfold
Sørreisa
SØrum
Spitsbergen
Spydeberg
Stad
Stange
Stavanger
Stavern
Steigen
Steinkjer
Stjørdal
Stokke
Stor-elvdal
Stord
Stordal
Storfjord
Strand
Stranda
Straume
Stryn
Sula
Suldal
Sund
Sunndal
Sunnfjord
Surnadal
Sveio
Svelvik
Sykkylven
Tana
Time
Tingvoll
Tinn
Tjeldsund
Tjøme
Tokke
Tolga
Torsken
Tønsberg
Tranøy
Træna
Tromsdalen
Tromsø
Trondheim
Trøgstad
Trysil
Tvedestrand
Tydal
Tynset
Tysfjord
Tysnes
Tysvær
Ullensaker
Ullensvang
Ulstein
Ulsteinvik
Ulvik
Utsira
Vadsø
Vågån
Vågsøy
Vaksdal
Våler
Valle
Vang
Vanylven
Vardø
Værøy
Vefsn
Vega
Vegårshei
Vennesla
Verdal
Verdalen
Verdalsøra
Verran
Vestby
Vestnes
Vestre slidre
Vestre toten
Vestvågøy
Vevelstad
Vik
Vikna
Vindafjord
Vinje
Volda
Voss
Vossevangern