Gjennomfakturering – Fellesfaktura for strøm og nettleie

Gjennomfakturering kalles det når du betaler for både forbruket og leveringen av strøm på samme regningen. I realiteten er dette to forskjellige leverandører og to forskjellige selskaper, nemlig strømleverandøren og nettleverandøren (nettselskapet).