Hjemmelader til elbil

Det er ulike typer hjemmeladere til elbil. Det skilles mellom mode 1, mode 2 og mode 3. Forskjellene ligger i om du kun bruker vanlig stikkkontakt, en ladekabel med kontrollboks eller har egen ladeboks hjemme. Sistnevnte er det ferskeste steget på utviklingsstigen og er det som anbefales for nyere elbiler.